NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • He? Algemene voorwaarden vernietigbaar, maar vordering tóch afgewezen

He? Algemene voorwaarden vernietigbaar, maar vordering tóch afgewezen


Een mooi voorbeeld waar materieel recht en procesbelangen elkaar kruisen. In materiële zin is niet voldaan aan de terhandstellingsplicht bij algemene voorwaarden, want de voorwaarden zijn pas na het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld. Toch wordt de vordering (namelijk: rechter niet bevoegd) afgewezen, omdat het volgens de rechter de voorkeur verdient de vorderingen voor alle werkzaamheden bij dezelfde rechtbank te behandelen, en niet is gebleken dat de wederpartij een rechtens te respecteren belang heeft bij de gedeeltelijke toewijzing van haar vordering. De samenvatting omschrijft het als volgt: "Bevoegdheidsincident. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Aan incidentele vordering wordt een beroep op vernietigbaarheid algemene voorwaarden ex art. 6:233 sub b BW ten grondslag gelegd. Duurovereenkomst. Algemene voorwaarden zijn halverwege werkzaamheden ter hand gesteld. De gebruikers van de algemene voorwaarden hebben ook werkzaamheden verricht vóór 17 januari 2012. Hoewel de wederpartij ten aanzien van de vóór 17 januari 2012 geldende overeenkomst geen redelijke mogelijkheid tot kennisname van de algemene voorwaarden heeft gekregen, wijst de rechtbank het beroep op vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden ook voor die periode af. Gelet op de samenhang tussen de werkzaamheden vóór en na 17 januari 2012 en de eisen van de goede procesorde, verdient het de voorkeur de vorderingen voor alle werkzaamheden bij dezelfde rechtbank te behandelen. Nu niet is gesteld noch is gebleken dat de wederpartij een rechtens te respecteren belang heeft bij de gedeeltelijke toewijzing van haar vordering, zal de vordering van de wederpartij (ook voor wat betreft de werkzaamheden vóór 17 januari 2012) worden afgewezen."
Lees de uitspraak hier.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.