NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Handhaving wederverkoopverplichting?

Handhaving wederverkoopverplichting?

Het Commissariaat voor de Media meldt op zijn website dat op 1 januari 2013 artikel 6a.14 Mediawet 2008 in werking treedt. Op grond van deze bepaling is een aanbieder van een omroepnetwerk verplicht zijn programma-aanbod op groothandelsniveau tegen een kostengeoriĆ«nteerd tarief ter beschikking te stellen voor wederverkoop. Het Commissariaat wijst op zijn bevoegdheid om bij niet naleving van de bepaling een bestuurlijke boete op te leggen. Zodra door een belanghebbende een verzoek wordt gedaan om handhavend op te treden, zal het Commissariaat op basis van de inhoud van het verzoek en de concrete omstandigheden van het geval beoordelen of aanleiding bestaat een onderzoek in te stellen, aldus het nieuwsbericht.

Over deze bepaling is tijdens het wetgevingstraject al het nodige te doen geweest. Dit geldt eveneens voor artikel 6a.21a Telecommunicatiewet dat OPTA verplicht om een wederverkoopverplichting op te leggen aan aanbieders van een programmadienst die beschikken over aanmerkelijke marktmacht. De beide bepalingen zijn het resultaat van twee amendementen van Van Dam. De Europese Commissie uitte tijdens het wetgevingstraject al kritiek. Inmiddels heeft de Commissie Nederland een ingebrekestelling gestuurd wegens een inbreuk op het Europese telecommunicatiekader. Het is zodoende de vraag of de wederverkoopverplichting in een handhavingstraject overeind zal blijven. De tijd zal het leren.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.