NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Handelsnaam, wanneer heeft u er recht op?

Handelsnaam, wanneer heeft u er recht op?

In de markt is vaak toch nog onduidelijkheid over de vraag wanneer een onderneming nu een beroep kan doen op het handelsnaamrecht.

Inschrijving in handelsregister (KvK) schept (nog) geen recht
Vaak wordt nog gedacht dat als men de handelsnaam heeft ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel dat men dan een beroep kan doen op de handelsnaamwet. En als men de handelsnaam niet heeft ingeschreven dat men dan geen beroep erop kan doen.
Geen van beide is juist.

Het recht op een handelsnaam - waaronder het recht om zich te verzetten tegen een verwarringwekkende handelsnaam - ontstaat door het feitelijk voeren van de naam, als handelsnaam, naar buiten toe (richting het relevante publiek) door de onderneming.

Voorbereidende handelingen soms al voldoende
De Hoge Raad heeft in 1985 in het Consulair-arrest al uitgemaakt dat voorbereidende handelingen met gebruik van de handelsnaam naar buiten toe al handelsnaamrechten kan creëren. Het aanvragen van een gemeentelijke vergunning, een contract afsluiten met een telecomprovider, alle op naam van de (aanstaande) onderneming, waarbij al gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam; het registreren van een domeinnaam met daarin de handelsnaam, het hebben van een Social Media account (Facebook / Twitter) met daarin de handelsnaam, het hebben van een – under construction - website met daarop de naam, het aankondigen van de opening, het laten ontwerpen van een huisstijl, kunnen alle als voorbereidende handelingen worden aangemerkt. Uiteindelijk zal op basis van alle voorbereidende handelingen worden gekeken of daardoor de handelsnaam aan het relevante publiek (leveranciers en afnemers) voldoende daadwerkelijk kenbaar is. Let wel: de naam moet wel als handelsnaam worden  gevoerd, dat wil zeggen dat het relevante publiek de naam als zodanig kan opvatten.

Buitenlandse handelsnaam ook beschermd

Ook een handelsnaam van een buitenlandse onderneming kan in Nederland handelsnaambescherming genieten. Dat is het geval, als de buitenlandse onderneming onder zijn handelsnaam enige bekendheid heeft bij het relevante publiek in Nederland, ook al heeft de onderneming geen (neven)vestiging/kantoor/filiaal in Nederland en opereert die slechts vanuit het buitenland. Dat is vaststaande rechtspraak van de Hoge Raad en het Hof Den Haag heeft dit onlangs nog bevestigd: “Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (..) geniet.”

Oude handelsnaam kan nog steeds bescherming genieten
Ook een niet meer gevoerde handelsnaam kan nog bescherming genieten. Beslissend is immers of die handelsnaam nog steeds een dusdanige bekendheid geniet dat bij het relevante publiek in Nederland verwarring te duchten is.  Op basis daarvan kan dus nog tegen een verwarringwekkende handelsnaam worden opgetreden, zoals het Hof Den Bosch heeft overwogen.

Handelsnaam merk
Een handelsnaam is geen merk. Dus als u dezelfde naam als ook merk (onderscheidingsteken voor uw producten en/of diensten) wenst te beschermen, dient u het in de betreffende landen als merk te registreren. Het verschil tussen een handelsnaam van een dienstverlenende onderneming en het dienstmerk is er overigens nauwelijks. Maar merkbescheming is wel vaak wel een plus en een must voor een goede bescherming.

Een volgende keer: Handelsnaaminbreuk: wanneer wel en niet?PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Yael Singer maandag 25 februari 2013 10:58

Geachte meneer Heerma van Voss,
Sinds 2004 sta ik ingeschreven bij de KVK onder de naam "koek & ei " ambachtelijk bakkerij.
Ik ben gevestigd in den haag en mijn website is koekenei.com. Naast bakkerij geef ik kooklessen aan kinderen over groente & fruit.
Ik kom net erachter dan een andere bedrijf "mijn" naam gebruikt in een branch waar ik absoluut niet mee geassocieerd wil worden namelijk Mediation. Ik heb de ondernemer gesproken, en blijkt dat hij wist dat ik de naam gebruikte. Hij heeft nu ook spijt dat hij mij niet belde voor overleg, maar daar hebben wij nu niets aan.
De vraag is: hetzelfde bedrijfsnaam, hetzelfde stad, verschillende bedrijfstakken, maar wel een waarmee ik niet geassocieerd wil worden.
Wat zou jij doen?
Met vriendelijk groet
Yael Singer
www.koekenei.com
0644240650

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.