NL EN

HADOPI: Rien ne va plus

In 2010 introduceerde Frankrijk het three-strikes regime dat haar grondslag vond in de HADOPI-wet. In mei 2012 besliste Aurélie Filippetti, de Franse minister voor Cultuur, dat de wet aan een herziening toe was. Momenteel loopt een consultatieprocedure over de wet. Het uiteindelijke rapport wordt in maart 2013 verwacht. Dan zal over het lot van HADOPI worden beslist.

 

Filippetti liet zich eerder kritisch uit over de beruchte wet. Het afsluiten van internettoegang is volgens Filippetti disproportioneel. Het three-strikes regime is ineffectief, verspreidt een negatieve boodschap waarbij artiesten en hun publiek recht tegenover elkaar worden gepositioneerd en faalt in het verwerven van fondsen voor artiesten:

 

Le système de sanction tel qu'il a été mis en place et pensé s'est révélé à la fois inefficace et négatif du point de vue du message qu'on veut faire passer. On a opposé les artistes avec leur public. Le système HADOPI n'a pas permis de dégager de l'argent pour financer les artistes »

 

Het geïmplementeerde controle-orgaan dat uit 60 werknemers bestaat, kost de Franse staat jaarlijks 12 miljoen euro. Deze cijfers zijn voor Filippetti aanleiding om drastisch te bezuinigen op de Hadopi-instelling.

 

Voorstanders van Hadopi stellen dat de wet met name een educatieve functie heeft. Volgens deze voorstanders doet de wet dan ook haar werk: de meeste aangeschreven piraten stoppen na een eerste waarschuwing. Vorig jaar werden 3 mijljoen IP adressen door HADOPI geïdentificeerd. Van 1.15 miljoen IP-adressen werd vastgesteld dat het om piraterij ging. Na het versturen van 1.15 miljoen emails hebben uiteindelijk slechts 14 dossiers tot een juridische actie geleid. Mireille Imbert-Quaretta, voorzitter van de HADOPI-commissie noemt deze resultaten een succes en vindt het voornemen om te bezuinigen op het budget van HADOPI dan ook onterecht.

 

Frankrijk lijkt tot het inzicht gekomen te zijn dat juridische procedures niet tot het gewenste resultaat leiden: namelijk dat de consument legaal entertainment aanschaft en de rechthebbenden daarvoor worden betaald. Ook Pierre Lescure (ex-CEO Canal +) die is aangesteld als om de dialoog rondom de herziening te leiden, meent dat de focus op het straffen van de consument uiteindelijk HADOPI heeft genekt. Lescure pleit voor het uitbreiden van legaal aanbod dat tegemoet komt aan de wensen van de consument.

 

Frankrijk streeft ernaar zich aan te passen aan het digitale tijdperk zodat cultuur opnieuw kan floreren en probeert door de dialoog aan te gaan een andere manier te vinden om dat te realiseren.

 

Door de heftige (en vaak gepolariseerde) discussie over de juridische aanpak van piraterij, wordt mijns inziens te vaak vergeten dat het uiteindelijk om de artiest draait. Deze verdient een vergoeding voor zijn intellectuele schepping. Zal streaming ooit voldoende inkomsten kunnen genereren voor artiesten? Of blijft digitale verkoop de grootste inkomstenbron?  Verschillende rapporten lijken aan te geven dat over ongeveer 5 jaar digitale verkoop het verlies van verkoop van cd’s zal hebben ingehaald.

 

Some food for thought voor het weekend : celliste Zoë Keating’s streaming revue statements:

 

Summary:

 

Total streams for 1 month: 6926

Total amount earned: $32.07

Average price paid per stream after CDBaby’s 9% cut:

Spotify $0.003339

Rhapsody $0.0091

Napster $0.015224

Rhapsody has a fixed stream rate. I don’t know the respective formulas for Spotify or Napster,  but price-per-stream varies:

Napster: $0.01658813 to $0.01721973

Spotify: $0.00102187 to $0.01158124

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.