NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Gucci vs. Alessandro en Guccio Gucci

Gucci vs. Alessandro en Guccio Gucci

 

 

 

 Het Italiaanse modehuis Gucci heeft in Italië een procedure gewonnen over het gebruik van de naam GUCCI. Alessandro en Guccio Gucci, achterkleinzonen van de oprichter van het modehuis, mogen hun eigen naam niet meer gebruiken voor hun tassen en accessoires.

 

Volgens de media zou de rechter hebben geoordeeld dat Guccio Gucci, die twaalf jaar lang voor het modehuis werkte, maar in 2008 samen met zijn broer Alessandro Gucci het accessoirelabel ToBeG oprichtte, voor verwarring zorgt door zijn eigen naam te gebruiken op de website van het label en voor marketingdoeleinden. Ook zou er door het gebruik van de naam 'Guccio Gucci' sprake zijn van een oneerlijke verwijzing naar het luxemerk en misbruik van de reputatie van Gucci.

 

Dat klinkt toch wat onredelijk voor de broertjes Gucci, maar – uitgaande van de juistheid van de berichtgeving – lijkt de uitkomst me juridisch gezien wel juist. De oprichter van het modehuis Gucci heeft zijn naam immers als merk geregistreerd en verkreeg daarmee exclusieve rechten op de naam Gucci voor de desbetreffende producten. Daarnaast wordt de naam Gucci internationaal als bedrijfsnaam gebruikt, waardoor Gucci in verschillende landen, waaronder Italie, handelsnaamrechten heeft.

Door die merkregistraties en dat handelsnaamgebruik is de naam Gucci méér geworden dan alleen de naam van de oprichter van het modehuis. Het werd ook een merkrecht en een handelsnaamrecht. De rechtspersoon Guccio Gucci SpA (en dus niet de oprichter zelf) is de rechthebbende en heeft de exclusieve rechten op de naam Gucci als bedrijfsnaam en als merk voor de desbetreffende producten.

 

Modehuis Gucci kan daarmee de hele familie Gucci, inclusief de oprichter zelf, ware hij nog in leven, verbieden het merk Gucci te gebruiken voor identieke of soortgelijke producten als waarvoor het merk is geregistreerd, als daardoor gevaar voor verwarring ontstaat. Ook kan het modehuis de familie Gucci en anderen verbieden haar merk te gebruiken voor andersoortige producten, als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de bekende Gucci merken, of afbreuk wordt gedaan aan de exclusiviteit of de reputatie van die merken.

 

Gucci heeft overigens ook een aardige geschiedenis aan rechtszaken tegen (al dan niet verre) familie van de oprichter. In 2009 trad Gucci al op tegen Jennifer Gucci (aangetrouwd) die de naam Gucci voor koffiezaken gebruikte. In 2010 werd kleinzoon Cosimo Gucci verboden om zijn naam aan een lijn luxegoederen te verbinden. En Elisabetta Gucci (een achterkleindochter) mocht geen hotelketen onder de naam Gucci opstarten.

 

Het lijkt er dus op dat de uitkomst van de Italiaanse procedure juridisch gezien terecht is. Maar mogen achterkleinzonen Alessandro en Guccio Gucci hun eigen naam dan helemaal niet meer gebruiken?

 

Hiervoor kennen het merkenrecht en het handelsnaamrecht een uitzondering: het kan iemand niet worden verboden zijn eigen naam voor zichzelf in persoon te gebruiken, ook niet als deze naam (al dan niet toevallig) identiek is aan een merk of een handelsnaam.

 

Noot: Dit stukje is gebaseerd op (de hoofdlijnen van) het Europese merkenrecht en het Nederlandse handelsnaamrecht. De procedure tussen Gucci en de achterkleinzonen speelde zich af in Italië. Hoewel het merkenrecht in principe Europees is geharmoniseerd, kunnen op nationaal niveau verschillen in interpretatie bestaan. Het handelsnaamrecht is niet geharmoniseerd.

 

 

 

 

BRON: Fashion United en Nieuwsblad.be


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.