NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Google toch nog deksel op de neus

Google toch nog deksel op de neus

Voor het Amerikaanse hoger gerechtshof in Californië heeft Oracle een overwinning behaald op Google. Het geschil tussen Oracle en Google gaat over het gebruik door Google van de application programming interface (“API”) in Java in haar Android besturingssysteem. In 2012 oordeelde de rechter in eerste aanleg dat de betreffende overgenomen elementen van de API geen auteursrechtelijke bescherming genieten en er daarom dus ook geen sprake kon zijn van een inbreuk op de auteursrechten van Oracle.

Het gerechtshof is het niet met de rechter eens en oordeelt dat er wel degelijk sprake is van auteursrechtelijke bescherming van de code van Oracle. Het gebruik van de code door Google in het Android besturingssysteem is daarmee in beginsel een inbreuk op dit auteursrecht, zoals de jury in eerste aanleg ook al had geoordeeld.

De volgende vraag die dient te worden beantwoord is of er sprake was van zogeheten fair use van de Java - API code door Google. Op dit punt geraakte de jury in eerste aanleg in een impasse, waardoor het gerechtshof deze vraag nu moet terugverwijzen naar de rechter in eerste aanleg. Het kan dus zijn dat – ondanks dat de code auteursrechtelijk wordt beschermd – Google deze toch mag gebruiken.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.