NL EN

Google past NTD-procedure aan

Google heeft laten weten haar Notice and Take Down procedure te verbeteren. Ze wil ze onder meer sneller content, dat verband houdt met schending van auteursrecht, verwijderen uit de zoekresultaten. Google wil een klacht binnen 24 uur gaan behandelen (nu: 72 uur). Ook zal de “counter-notice” verbeterd worden, zodat iemand die van mening is dat zoekresultaten ten onrechte zijn verwijderd ook beter geholpen wordt. Take Down verzoeken worden bovendien openbaar. Daarnaast wil Google voorkomen dat termen die nauw verband houden met piraterij in de “Autocomplete” optie worden weergegeven. Ten slotte wil Google experimenteren met het verbeteren van de vindbaarheid van legale content, boven illegale content.

 

Uit Europese rechtspraak blijkt duidelijk dat Google opslagdiensten verricht in de zin van de E-Commerce richtlijn. Daarmee geniet zij in principe van het beperkte aansprakelijkheidsregime van artikel 14 van de E-Commerce richtlijn. Daarvoor is wel vereist dat Google voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

(i)                  Er is sprake van een dienst van de informatiemaatschappij;

(ii)                De dienst bestaat uit de opslag van een ander afkomstige informatie;

(iii)               De dienstverlener heeft geen kennis van het onrechtmatige karakter van de informatie;

(iv)              Zodra de dienstverlener in kennis is gesteld van het onrechtmatige karakter van de informatie, moet hij de informatie verwijderen of ontoegankelijk maken;

(v)                De afnemer van de dienst handelt niet onder gezag of toezicht van de dienstverlener.

 

De Notice and Take Down procedure ziet op deze vierde voorwaarde. Indien Google op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige content in de zoekresultaten, dan moet Google deze verwijderen of ontoegankelijk maken. Doet Google dat niet, dan valt zij buiten het beperkte aansprakelijkheidsregime en kan zij dus aansprakelijk zijn voor de content die zij host.

 

Interessant is dat Google haar procedure aanscherpt. Met name vraag ik me af of Google niet teveel verantwoordelijkheid naar zichzelf toehaalt door content te 'scannen' op mate van illegaliteit, door legale content eerder in de zoekresultaten te laten zien dan illegale content. Dit hangt ook nauw samen met de derde voorwaarde van artikel 14. Wanneer Google wel kennis heeft van het onrechtmatige karakter van de content, dan valt zij buiten het beperkte aansprakelijkheidsregime. Het is dus interessant om deze ontwikkelingen te blijven volgen.

 

Lees hier meer over Google in de AdWords zaak.

 

 

 

BRON: http://googlepublicpolicy.blogspot.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.