NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Google in UK op vingers getikt vanwege Google StreetView

Google in UK op vingers getikt vanwege Google StreetView

Over de ernstige schending van onze privacy door Google StreetView hebben wij al vaker geblogd. In verschillende landen in Europa en in de Verenigde Staten zijn onderzoeken gestart door de privacy waakhonden en in sommige gevallen zelfs door justitie.

 

In het Verenigd Koningkrijk oordeelde de Information Commissionar (de Engelse variant van het College Bescherming Persoonsgegevens) medio van dit jaar dat onderzoek had uitgewezen dat er niet zoveel aan de hand was. Er zouden namelijk geen significante hoeveelheid informatie via Google StreetView zijn opgevangen. Daar komt Information Commissionar Christopher Graham nu 180 graden op terug. Google heeft een “significant breach of the Data Protection Act” gepleegd. Voor deze ernstige inbreuk wordt Google echter niet beboet. De Information Commissionar neemt er genoegen mee dat Google een document ondertekent waarin het beloofd dit niet meer te zullen doen. Graham:

 

"It is my view that the collection of this information was not fair or lawful and constitutes a significant breach of the first principle of the Data Protection Act (DPA).

 

"The most appropriate and proportionate regulatory action in these circumstances is to get written legal assurance from Google that this will not happen again – and to follow this up with an ICO audit."

 

Google zelf zegt zich diep te schamen. Google global privacy counsel, Peter Fleischer, legt uit:

 

"We are profoundly sorry for mistakenly collecting payload data in the UK from unencrypted wireless networks.”

 

Ik vind dat toch een opvallende uitspraak. In de VARA uitzending van vorige week waaraan ik deel nam, zei de woordvoerder van Google juist dat Google slechts payload data wilde verzamelen om zo makkelijker de locatie te bepalen van de opnames van Google StreetView. De ‘bijvangst’ (onversleuteld wifi-internetverkeer, waaronder volledige e-mails en wachtwoorden) schaarde zij ook onder payload data, maar noemde de bijvangst wel onbedoeld. De ene woordvoerder zegt dus dat het opvangen van payload data nooit de bedoeling was. De andere zegt dat dat op zichzelf wel de bedoeling was, maar dat daar per ongeluk extra informatie mee is opgevangen. Hoe dan ook, in het kader van het StreetView schandaal noemt Google onze e-mails en wachtwoorden consequent ‘payload data’. Dat is een nietszeggende technische term die verhuld dat het hier gaat om hoogst persoonlijke, gevoelige informatie.

 

Terug naar de onderzoeken die zijn gestart. Het CBP heeft de kwestie ook in onderzoek, maar daar worden de gedupeerden verder niet bij betrokken. Nog steeds is volstrekt onbekend van hoeveel mensen deze gevoelige gegevens zijn opgeslagen. Ook zijn de gedupeerden tot op heden niet op de hoogte gesteld. Dat is wel een verplichting uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens zullen bovendien moeten worden vernietigd. Google zegt dat te zullen doen en over de preciese uitvoering in nauw overleg te zijn met het CBP. Maar op welke termijn onze e-mails en wachtwoorden zullen worden vernietigd is eveneens volkomen onbekend. Over sancties wordt verder überhaupt niet gesproken. Tijdens de uitzending deelde Google bovendien mee dat het OM al heeft aangegeven dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

 

Vooralsnog lijkt Google in Nederland en het Verenigd Koningrijk heel makkelijk weg met te komen met haar ‘significant breach’ van de wet en onze privacy.

 

Lees het volledige artikel hier.

BRON: Guardian


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.