NL EN
  • GEPLAATST OP: 28 november 2012
  • GEPLAATST DOOR: Rosalie Heijna
  • GEPLAATST IN: Privacy
  • GOOGLE+: Rosalie Heijna

Gezichtsherkenning en paspoppen

De discussie rond ‘facial recognition software’ (FR software, of ook wel gezichtsherkenningssoftware) heeft een nieuwe wending gekregen. Er is namelijk weer een nieuwe toepassing bedacht voor deze snel ontwikkelende en vooral verbeterende technologie. Naast de al bekende toepassingen voor FR software, zoals opsporing, zwarte lijsten en social media wordt de technologie nu ook geïmplementeerd in paspoppen.

Het Italiaanse bedrijf Almax brengt sinds december vorige jaar de EyeSee-Mannequin op de markt. Dit is een paspop met ingebouwde FR software, in het hoofd, naar eigen zeggen. Deze paspoppen analyseren de gezichtskenmerken van bezoekers van een winkel. Op basis van deze analyse verzamelt het programma gegevens over de leeftijd, het geslacht en de etniciteit van bezoekers van de winkel. Deze gegevens (kunnen) worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Op dit moment worden de paspoppen in bepaalde winkelketens in de VS en in Europa gebruikt. Maar Almax zou nu ook met Nederlandse partijen in contact zijn om de paspoppen te gaan gebruiken in Nederland. Het gebruik van deze poppen in Nederland kan echter nogal wat ophef veroorzaken. Het plaatsen van deze poppen in Nederlandse winkels kan namelijk strafbaar zijn en problemen opleveren in verband met de privacy van de bezoekers van de winkel.

Ingevolge artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht is het verboden om van personen wederrechtelijk een afbeelding te vervaardigen met een daartoe aangebracht technisch hulpmiddel, indien de aanwezigheid van dat hulpmiddel niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt. Van een ‘daartoe aangebracht technisch hulpmiddel’ is sprake indien de camera tot doel heeft personen herkenbaar in beeld te brengen en er sprake is van een ‘enigszins permanente installatie’. Onder deze permanente installatie vallen ook camera’s die zijn verstopt in voorwerpen. De camera in de paspoppen valt dus onder dit wetsartikel. De poppen mogen dus enkel in een winkel worden gebruikt indien de aanwezigheid van de camera’s aan de bezoeker van de winkel op een ‘duidelijke wijze kenbaar’ is gemaakt.

Deze informatieverplichting aan de bezoekers van een winkel met EyeSee-paspoppen kan nog worden verzwaard door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hoewel Almax aangeeft dat de poppen de opnames die zij maken van bezoekers niet opslaan neemt dit niet weg dat deze de beelden wel opnemen. De beelden worden vervolgens direct geanalyseerd en de gegevens die hieruit afgeleid worden, worden opgeslagen. Dit opnemen is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de WBP. Verwerking van persoonsgegevens is enkel toegestaan, indien voldaan is aan één van de gronden van artikel 8 WBP.

In de gevallen van het maken van opnames in winkels kan de verwerking rechtmatig zijn op de grond van artikel 8 sub f WBP: het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er in die winkel veel diefstallen worden gepleegd. Het belang van de winkelier om de diefstallen te bestrijden weegt dan zwaarder dan het recht op privacy van de bezoeker. Deze afweging kan echter anders uitvallen indien de beelden voor marketingdoeleinden worden gebruikt. De verwerking dient dan op een andere grond plaats te vinden dan artikel 8 sub f WBP.

In het geval van het filmen in een winkel zal deze alternatieve grond doorgaans de toestemming van de bezoeker moeten zijn, artikel 8 sub a WBP. Deze toestemming moet bestaan uit een “vrije, specifieke en op informatie beruste wilsuiting” van de bezoeker van de winkel. De informatie waarop deze wilsuiting moet zijn berust moet de bezoeker minimaal inlichten over welke gegevens worden verwerkt en het doel van de verwerking. Aan deze verplichting wordt waarschijnlijk niet voldaan door een sticker met een afbeelding van een camera in de hoek van de winkelruit. Uit het enkel binnenlopen van een winkel met EyeSee-paspoppen kan dan waarschijnlijk ook geen toestemming voor de verwerking van de gegevens worden afgeleid.

BRON: NOS.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.