NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • 'Gewiste' parkeergegevens verstrekt aan Belastingdienst
 • GEPLAATST OP: 29 juli 2013
 • GEPLAATST DOOR: Anke Verhoeven
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Anke Verhoeven

'Gewiste' parkeergegevens verstrekt aan Belastingdienst

Na de ophef over het verstrekken van gegevens over de bewegingen van automobilisten aan de politie door navigatiebedrijf TomTom, is er nu weer een geval bekend geworden waarin automobilisten in de gaten worden gehouden zonder dat ze het weten.

Dit weekend bleek namelijk dat de Belastingdienst de gegevens over het parkeergedrag automobilisten heeft opgevraagd bij het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), dat gemeenten ondersteunt met het uitvoeren van het parkeerbeleid. Dit om te controleren of lease-auto’s vaker voor privédoeleinden worden gebruikt dan wordt aangegeven.

Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, als het voor de automobilisten vooraf maar duidelijk is wat er met hun gegevens gebeurt. En dat is nu precies waar het hier misging. In het privacybeleid van het SHPV staat namelijk juist dat de persoonsgegevens na 8 weken worden gewist en dat alleen de opdrachtgever (gemeentes of private aanbieders van parkeergelegenheid) toegang hebben tot de gegevens.

Achteraf blijkt dat de gegevens niet gewist worden, maar geanonimiseerd. Anonimiseren staat, wanneer het goed en grondig gebeurt, voor de wet in beginsel gelijk aan het wissen van persoonsgegevens. Wanneer de gegevens niet meer tot een persoon herleidbaar zijn, is daarop de Wet bescherming persoonsgegevens immers niet meer van toepassing. In de meeste gevallen worden gegevens echter niet zodanig geanonimiseerd dat het geen persoonsgegevens meer zijn. Zo ook in het geval van de SHPV. De kentekens werden immers kennelijk zo geanonimiseerd dat het proces nog terug te draaien was.

Als het anonimiseren omkeerbaar is, moeten de gegevens ook in versleutelde vorm nog als persoonsgegevens worden gezien. Dat betekent dat de gegevens niet onbeperkt bewaard mogen worden en dat de gegevens niet voor doeleinden gebruikt mogen worden die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Verstrekken van de gegevens aan de Belastingdienst valt mijns inziens niet binnen het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

BRON: NRC


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (4)

Miranda maandag 29 juli 2013 13:30

Is er in de belastingwetgeving ook niet zoiets als onrechtmatig verkregen bewijs? Dit lijkt mij er een typisch voorbeeld van.

Anke Verhoeven maandag 29 juli 2013 14:38

Dat is een goede vraag. De Hoge Raad heeft niet lang geleden nog geoordeeld dat de Belastingdienst onrechtmatig verkregen bewijs in bepaalde gevallen wel mag gebruiken. Hiervoor is wel vereist dat de inspecteur het bewijsmateriaal ook op een normale manier kon verkrijgen, dus op basis van de fiscale inlichtingenplicht. Het verkrijgen van het bewijs mag bovendien niet indruisen tegen de verwachtingen van een behoorlijk handelende overheid.

Het is moeilijk te voorspellen of de Belastingdienst deze gegevens zal mogen gebruiken. Ik hoop dat ze in de toekomst zorgvuldiger kijken naar de herkomst van persoonsgegevens en dus niet meer in dit soort situaties zal raken.

Auke de Vries woensdag 31 juli 2013 19:28

Als gekeken wordt naar de wijze waarop de overheid op dit moment zijn eigen belangen veiligstelt kan gevoegelijk worden aangenomen dat ook deze informatie gewoon gebruikt zal worden door de belastingdienst.

Immers de informatie is voorhanden (en niet op verzoek van de Belastingdienst vastgelegd) en kan zonder veel moeilijkheden worden gebruikt.

Frank Jaspers donderdag 1 augustus 2013 10:54

Voor de burgers onder ons die menen dat wij in Nederland in een rechtsstaat leven waarin de burger door de (hoogste)rechter wordt beschermd tegen onrechtmatig optreden van de overheid, moet dit artikel maar eens lezen.

http://njblog.nl/2013/05/22/heeft-de-hoge-raad-emoties/

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.