NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Gewijzigd wetsvoorstel: bewaartermijn ISP’s 6 maanden

Gewijzigd wetsvoorstel: bewaartermijn ISP’s 6 maanden

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het wetsvoorstel dat beoogde om de bewaartermijn voor ISP’s te stellen op 12 maanden. Na een motie van de Eerste Kamer in juli van dit jaar (zie de weblog van Doran Houthoff) is de bewaartermijn voor ISP’s in het gewijzigde wetsvoorstel gesteld op 6 maanden. Door de bewaartermijn naar beneden bij te stellen, blijft het wetsvoorstel niet alleen binnen de minimale bewaartermijn zoals Richtlijn 2006/24/EG die verplicht, maar worden de kosten die voor ISP's zijn verbonden aan het opslaan van de gegevens ook aanzienlijk beperkt, zónder dat dit aan de effectiviteit ten koste gaat.

 

Het nieuwe wetsvoorstel wordt eerst naar de Raad van State gezonden, waarna het zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. De tekst van het gewijzigde wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Eerder ging de Tweede Kamer akkoord met een termijn van 12 maanden voor de retentie van zowel telefonie- als internetgegevens. De Tweede Kamer krijgt nu wederom de mogelijkheid om de Wet bewaarplicht Telecommunicatiegegevens integraal te beoordelen. De Tweede kamer kan vóór of tegen het Wetsvoorstel stemmen.

BRON: Webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.