NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Gerecht oordeelt over geheimhouding in CISAC zaak

Gerecht oordeelt over geheimhouding in CISAC zaak

Op 27 september 2010 heeft het Gerecht (voorheen: van Eerste Aanleg) van het Europese Hof van Justitie  een beschikking gepubliceerd met betrekking tot een verzoek van de Performing Rights Society ("PRS") in de zaak tussen de Europese Commissie en CISAC. Volgens PRS zouden bepaalde stukken in die zaak vertrouwelijk zijn en als zodanig niet openbaar moeten worden gemaakt. 

In 2008 constateerde de Europese Commissie dat de auteursrechtenorganisaties (de Buma’s van de wereld) die lid waren van CISAC de mededinging beperken. De organisaties verdelen namelijk onderling de markt door af te spreken dat zij slechts binnen hun eigen territorium licenties mogen verlenen voor muziekgebruik. Kort gezegd: als je een online muziekwinkel wenst te beginnen, moet je daarvoor toestemming krijgen van de auteursrechtorganisaties in alle landen waar de webwinkel zich op zal richten. Deze onderlinge afspraken resulteren volgens de Commissie in een inbreuk op artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

PRS ging van deze beschikking van de Commissie in beroep. Verscheidene partijen schaarden zich vervolgens aan de zijde van PRS dan wel aan de zijde van de Commissie. De onderhavige beslissing ziet op het bezwaar van de International Federation of the Phonographic Industry (“IFPI”) tegen een verzoek van PRS om bepaalde stukken voor de interveniënten geheim te houden. Het Gerecht acht het bezwaar van IFPI gedeeltelijk gegrond waardoor IFPI sommige stukken wel en sommige stukken niet mag inzien. Voor de overige interveniënten geldt dit echter niet omdat zij geen bezwaar hebben gemaakt. Zij mogen geen van de documenten inzien waarop het geheimhoudingsverzoek van PRS zag. Dat betekent dus dat niet alle partijen in de zaak dezelfde documenten kunnen inzien.

Hoewel dit een puur procedurele kwestie is en als zodanig niet zo interessant, is de uitkomst toch wel wrang. Bovendien maakt deze beschikking duidelijk hoe ingewikkeld de CISAC zaak is. En hoeveel ingewikkelder die nog gemaakt kan worden.

Lees hier de beschikking in het Engels.

BRON: Greenberg Traurig, via Lexology


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.