NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Geniet een programmeertaal auteursrechtelijke bescherming?

Geniet een programmeertaal auteursrechtelijke bescherming?

Die vraag heeft de High Court van Engeland en Wales gesteld aan het Europese Hof van justitie naar aanleiding van een zaak tussen SAS en World Programming Limited (WPL).

 

Deze zaak betrof de vermeende inbreuk van WPL op auteursrechten van SAS, door functionaliteiten van SAS zijn software te emuleren. Door deze emulatie kon de gebruiker via het goedkopere WPL-systeem programma’s uitvoeren die bestemd waren voor het SAS-systeem. Deze programma’s zijn in het SAS-systeem geschreven in een eigen programmeertaal, maar door de emulatie kon de afhankelijkheid van SAS dus omzeild worden.

 

SAS was onder meer van mening dat de WPL-software inbreuk maakte op zijn auteursrechten. Het High Court oordeede echter dat het auteursrecht zich niet uitstrekt tot de bescherming van functionaliteiten en programmeertaal. En van toegang tot de – wel auteursrechtelijk beschermde – broncode was geen sprake.

"There is no suggestion that in doing so WPL had access to the source code of the SAS Components or that WPL have copied any of the text of the source code of the SAS Components or that WPL have copied any of the structural design of the source code of the SAS Components," en  it is not an infringement of the copyright in the source code of a computer program for a competitor of the copyright owner to study how the program functions and then to write its own program to emulate that functionality".

Het auteursrecht op software is in Europa geharmoniseerd door de Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's ("de Software richtlijn") Op grond van artikel 1 lid 2 wordt “De bescherming overeenkomstig deze richtlijn (…) verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma. De ideeën en beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag liggen, worden niet krachtens deze richtlijn auteursrechtelijk beschermd.

De High Court oordeelt vervolgens dat "On the assumption that Pumfrey J's interpretation of Article 1(2) of the Software Directive was correct, WPL has not infringed SAS Institute's copyrights in the SAS Components by producing WPS".

De High Court is echter niet helemaal zeker van zijn zaak, of dit inderdaad de corecte interpretatie is, en daarom vragen ze het Europese Hof van Justitie om uitleg:

"I also agree with Pumfrey J, however, that the correct interpretation of Article 1(2) of the Software Directive on this point is not 'acte clair' and that a reference to the ECJ is required in order to determine it. Furthermore, as the evidence in this case demonstrates, even if Pumfrey J is right that programming languages are not protectable, there is room for debate as to how broadly the concept of a programming language should be interpreted in this context."

Het Europese Hof van Justitie mag zich dus gaan buigen over de vraag of programmeertalen inderdaad niet worden beschermd door het auteursrecht, en hoe breed het concept van programmeertalen in deze context moeten worden geïnterpreteerd.

Wordt vervolgd dus….

 Lees hier de uitspraak.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.