NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Gegevens van webshop moet consument zelf kunnen opslaan

Gegevens van webshop moet consument zelf kunnen opslaan

Het Europese Hof van Justitie heeft dit geoordeeld in haar arrest van 5 juli 2012.

“(..) een handelspraktijk die erin bestaat de (…) informatie voor de consument enkel toegankelijk te maken via een hyperlink op een website van de betrokken onderneming, niet aan de vereisten van deze bepaling [artikel 5, lid 1 Richtlijn Consumentenbescherming[1]] voldoet, aangezien deze informatie niet door deze onderneming wordt „verstrekt” en evenmin door de consument wordt „ontvangen” in de zin van deze bepaling, en dat een website als aan de orde in het hoofdgeding niet als een „duurzame drager” in de zin van dit artikel 5, lid 1, kan worden beschouwd.

Het Hof komt hiertoe:

-    onder verwijzing aar de overwegingen 9, 11, 13, 14 en 22 van deze Richtlijn Consumentenbescherming;

-    op basis van de uitleg van het begrip “duurzame drager” in de zin van bepalingen in drie andere richtlijnen[2] en de aanstaande richtlijn 2011/83  die de Richtlijn Consumentenbescherming vanaf 13 juni 2014 zal vervangen[3]; en,

-    op basis van dezelfde uitleg van het begrip „duurzame drager” door het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) heeft in zijn arrest van 27 januari 2010.[4]

Wat was er aan de hand?

Content Services biedt verschillende online diensten aan op haar website, zoals het downloaden van gratis software of proefversies van software tegen betaling. Daarvoor moeten de internetgebruikers een aanmeldingsformulier invullen. Wanneer zij hun bestelling opgeven, moeten de internetgebruikers door het afvinken van een daartoe bestemd vakje in het formulier, verklaren dat zij de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden en afzien van hun herroepingsrecht. De in de artikelen 4 en 5 van richtlijn 97/7 genoemde informatie, meer bepaald die met betrekking tot het herroepingsrecht, wordt niet rechtstreeks aan de internetgebruikers getoond, maar zij kunnen deze wel visualiseren door een link aan te klikken op de pagina die zij met het oog op de sluiting van de overeenkomst invullen. Zonder het afvinken van dit vakje kan geen abonnementsovereenkomst met Content Services worden gesloten.

Na het opgegeven van de bestelling, ontvangt de internetgebruiker een e-mail met een link naar een internetadres, alsmede een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze e-mail bevat voorts de mededeling dat de gebruiker na het invoeren van zijn gebruikersnaam en wachtwoord onmiddellijk toegang krijgt tot de inhoud van de website en dat hij de toegangsgegevens op een veilige plek dient op te slaan.
Deze e-mail bevat geen informatie over het herroepingsrecht. Deze informatie kan enkel worden verkregen via de website.

Vervolgens ontvangt de internetgebruiker van Content Services een factuur van 96 EUR voor de toegang tot de inhoud van de website gedurende een periode van 12 maanden. Deze factuur wijst de internetgebruiker erop dat hij heeft aanvaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht en hij dus niet meer de mogelijkheid heeft om de abonnementsovereenkomst op te zeggen.

Prejudiciële vraag

De vraag is of de website – die overigens gewijzigd kan worden - waarop deze informatie staat als een duurzame drager kan worden beschouwd ofwel of de website  duurzaam ter beschikking van de consument staat.

Het Hof beantwoordt die vraag dus negatief.[1] Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

[2] Artikel 2, sub f, van richtlijn 2002/65, artikel 2, punt 12, van richtlijn 2002/92 en artikel 3, sub m, van richtlijn 2008/48.

[3] Zie overwegingen 44 en 45 van het arrest.

[4] Inconsult Anstalt/Finanzmarktaufsicht (E-4/09, EFTA Court Report, blz. 86).

BRON: Curia


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.