NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Geen verbod op toegang tot rechter

Geen verbod op toegang tot rechter

Mijn oog viel op een kort geding uitspraak die een fundamenteel recht raakt, namelijk de toegang tot de rechter. In deze zaak vordert de eisende partij een verbod tot procederen in Duitsland, aangezien de Nederlandse rechter reeds uitspraak heeft gedaan. Ik ben dit niet vaak eerder tegengekomen.

De rechter doet, denk ik, een voor de hand liggende uitspraak. De rechter oordeelt allereerst dat een onbelemmerde toegang tot de rechter, tot de grondbeginselen van de rechtsstaat behoort. Het verschaft justitiabelen - aldus de rechter - een zodanig fundamenteel recht daartoe, dat een verbod tot procederen (als gevorderd) slechts kan worden toegewezen onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals wanneer evident sprake is van misbruik van bevoegdheid. 

Toetsend aan de concrete omstandighedenvan het geval, oordeelt de rechter in kort geding dat er geen sprake is van zodanig misbruik.

Lees de uitspraak hier.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.