NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Geen recht op kosteloze IT-dienstverlening voor curator

Geen recht op kosteloze IT-dienstverlening voor curator

Kies verstandig, wanneer je als curator voor de keuze gesteld wordt om een overeenkomst wel of niet gestand te doen. Dat is de les die te leren valt uit de procedure tussen de curator van Retera Interieurwerken en Vict Informatici. Retera maakt voor de administratie gebruik van de diensten van cloud service provider Vict Informatici. Grappig overigens dat de rechter het nodig vindt om voor de woorden ‘cloud computing’ nog het woord ‘zogenaamde’ toe te voegen. Mag tegenwoordig niet bekend verondersteld worden wat cloud computing is? Maar dat terzijde.

 

Retera Interieurwerken failleert en heeft nog enkele facturen van Vict openstaan. Vict maakt gebruik van de bevoegdheid van artikel 37 Fw en vraagt de curator of hij bereid is de tussen partijen bestaande overeenkomst gestand te doen. Dat is de curator niet, zodat de overeenkomst tussen partijen direct ophoudt te bestaan. Dat blijkt een tactische vergissing van de curator, want nu heeft de curator geen toegang meer tot de administratie van de onderneming.

 

Met een beroep op artikel 92 en 93a Fw meent de curator alsnog toegang te kunnen krijgen tot de administratie. Hierin gaat de rechter, helaas voor de curator, niet mee:

 

“3.7.Gegeven het feit dat de curator de overeenkomst tussen Retera en Vict niet gestand heeft willen doen, kan Vict naar het voorlopig oordeel van het hof, gelet op het hiervoor overwogene, niet worden gehouden om de voor haar uit die overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden toch voort te zetten. De artikelen 92 en/of 93a Fw noodzaken Vict daartoe in ieder geval niet. Niet valt in te zien dat Vict voor de door de curator verlangde werkzaamheden niet de - commerciële - vergoeding zou mogen verlangen die door Vict en Retera daarvoor was overeengekomen. Evenals de voorzieningenrechter is het hof voorshands van oordeel dat de curator geen recht heeft op kosteloze dienstverlening of dienstverlening tegen een zeer geringe vergoeding die niet in verhouding staat met de tussen Vict en Retera daarvoor overeengekomen prijs. Een belangenafweging kan niet tot een ander oordeel leiden.”

 

Een en ander had misschien anders kunnen lopen indien in de overeenkomst tussen Retera en Vict was afgesproken dat Retera bij beëindiging van de overeenkomst (op wat voor grondslag dan ook) recht had op een kopie van de administratie, al was het maar om redenen van data-portabiliteit.

 

Lees het hele arrest hier.

BRON: itenrecht.nl, rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.