NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Geen overeenkomst met doorlopen aantal webpagina’s

Geen overeenkomst met doorlopen aantal webpagina’s

Zo luidt de kern van de samenvatting op rechtspraak.nl in een geschil over de vraag of een bromfietsverzekering tot stand is gekomen. De uitspraak betreft een vervolg op een eerder tussenvonnis. Partijen geschillen over de vraag of de gedaagde een webformulier heeft ingevuld, waardoor een overeenkomst tot stand is gekomen. Eiser legt daartoe als bewijs een aantal schermafdrukken over en een gegevensoverzicht van de gedaagde.

De kantonrechter overweegt als volgt:
"Beslissend is het antwoord op de vraag of [gedaagde] met het doorlopen van een aantal webpagina’s een overeenkomst heeft gesloten met [eiser]. Weliswaar valt uit de overgelegde schermafdrukken van webpagina’s af te leiden hoe er met [eiser] via internet een overeenkomst tot stand kan komen, maar nog steeds is niet gebleken dat [gedaagde] deze webpagina’s heeft doorlopen. Zo heeft [eiser] geen gegevens overgelegd waaruit blijkt welke webpagina’s ten tijde van het sluiten van de gestelde overeenkomst, 2 maart 2008, op de website [.......] zichtbaar waren en een bezoeker daarvan moest doorlopen om een overeenkomst tot stand te laten komen. Aldus is niet vast komen te staan dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen."

Eiser stelt vervolgens nog dat gedaagde het polisblad heeft ontvangen en daartegen niet heeft geprotesteerd. Op dit punt overweegt de kantonrechter:
"Dat [eiser] vervolgens een verzekeringspolis aan [gedaagde] heeft toegezonden en hem erop heeft gewezen dat, indien hij niet binnen 14 dagen reageert, de op het polisblad vermelde gegevens worden verondersteld juist te zijn, maakt het voorgaande niet anders. Het niet-reageren op een dergelijk bericht, kan in redelijkheid niet worden beschouwd als wilsverklaring van [gedaagde] gericht op de totstandkoming van een overeenkomst."

Lees hier de uitspraak.

 

 

 

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.