NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Geen filterverplichting voor social network site
 • GEPLAATST OP: 16 juli 2010
 • GEPLAATST DOOR: Milica Antic
 • GEPLAATST IN: DRM
 • GOOGLE+: Milica Antic

Geen filterverplichting voor social network site

Netlog is een Belgische social network site met 2 miljoen leden. Sabam stelde Netlog in kort geding aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken gepleegd door haar leden en eiste eveneens dat Netlog de content van haar leden zou gaan filteren. Netlog verweerde zich met de stelling dat zij op grond van de E-Commerce richtlijn als hosting provider niet aansprakelijk kan worden gehouden voor content van derden. De Brusselse rechtbank heeft de vorderingen van Sabam afgewezen en een prejudiciele vraag gesteld aan het Hof van Justitie EU. Deze zaak vertoont grote gelijkenis met de Scarlet/Sabam zaak. In die zaak eiste Sabam eveneens een filterverplichting waarbij Scarlet zich onder meer op het standpunt stelt dat zij als access provider niet gehouden is tot het treffen van dit soort maatregelen. In die zaak zijn eveneens vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Met de vrij recente Engelse doorverwijzing in de L'OrĂ©al/eBay zaak, liggen er inmiddels meerdere zaken bij het Hof van Justitie die gaan over de vraag of bepaalde diensten als hosting dienst in de zin van artikel 14 van de E-Commerce richtlijn zijn aan te merken; of, en zo ja in hoeverre internet service providers aansprakelijk zijn voor content van derden, en of er filterverplichtingen opgelegd kunnen worden. Interessant!

BRON: Trends.be; Boek9


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.