NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Geen boete voor auteursrechtinbreuk op foto van Cruijff

Geen boete voor auteursrechtinbreuk op foto van Cruijff

Alweer een vonnis in een inmiddels lange rij van uitspraken over het gebruik van foto’s van Johan Cruijff. Nog maar enkele weken geleden blogden wij nog over een procedure tot aan de Hoge Raad over het portretrecht van Cruijff. Gisteren werd er weer een vonnis gepubliceerd over het auteursrecht op een foto van Cruijff. Ditmaal was het niet Cruijff zelf die de procedure voerde, maar een communicatieadviesbureau dat auteursrecht heeft op een foto van Cruijff.

De foto was door een ander communicatieadviesbureau gebruikt bij een artikel op hun website over “Voetballers en hun taalgebruik”. Na een sommatie van de rechthebbende had het bureau de foto wel verwijderd, maar weigerde schadevergoeding te betalen. De schadevergoeding bestaat volgens de rechthebbende  uit enerzijds de gederfde licentievergoeding van EUR 513,- en anderzijds immateriële schade van EUR 2.052,-. Dat laatste bedrag bestaat uit 400% van de licentievergoeding als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht, het ontbreken van de naam van de maker en het verminken van de foto. Daarvoor haakt de rechthebbende aan bij de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie.

In de procedure beperkt de rechthebbende de vordering tot EUR 750,-, omdat zij daarmee in een schikking ook akkoord zou zijn gegaan.

De rechter concludeert al snel dat er sprake is van een inbreuk. Iets langer staat hij stil bij de schadevergoeding. Omdat niet exact vast te stellen is wat de schade bij de rechthebbende is, moet die worden begroot op een manier die het meest in overeenstemming is met de aard van de schade. Zoals meestal gebeurt, neemt de rechter als uitgangspunt dat de schade gelijk is aan de gebruikelijke licentievergoeding die het bureau had moeten betalen als er vooraf toestemming was gevraagd voor plaatsing.

De rechthebbende had in deze procedure aangegeven aan te haken bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem. De rechter haakt daar dan ook bij aan en stelt de gederfde licentievergoeding vast op een bedrag van EUR 384,75.

Over een verhoging van dat bedrag als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht, het ontbreken van de naam van de maker en het verminken van de foto is de rechter kort. Daarvoor is geen plaats omdat enerzijds de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie niet van toepassing zijn en anderzijds omdat de Auteurswet geen ruimte biedt voor het toekennen van een boete voor auteursrechtinbreuk.

Wel wordt een opslag van EUR 25% van het licentiebedrag toegekend:

“De kantonrechter acht het in dit geval redelijk om naast het genoemde bedrag aan gederfde licentievergoeding een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor de geleden schade vanwege de gestelde vermindering van de exploitatiemogelijkheden als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en de verminking van de foto.”

Het stemt mij tevreden dat de rechter niet meegaat in de verhoging van 400%. Hoewel sommige rechters in het verleden wel dergelijke bedragen hebben toegewezen, ben ik het eens met deze rechter dat daarvoor geen grondslag is. Het veel gehoorde argument dat het zonder dergelijke verhogingen loont om inbreuk te plegen (áls de rechthebbende al achter de inbreuk komt, hoef je dan namelijk alleen alsnog de gevraagde licentievergoeding te betalen) vind ik niet steekhoudend. Dat kan geen reden zijn om schadevergoeding als een soort straf te behandelen.

Verder valt op dat hier geprocedeerd is over een bedrag van EUR 750,-, terwijl het voeren van die procedure (zelfs bij de kantonrechter) natuurlijk een veelvoud van dat bedrag kost. Vanwege de volledige proceskostenveroordeling in zaken over intellectueel eigendomsrecht, vond de rechthebbende waarschijnlijk dat hij zich dat wel veroorloven. De inbreuk stond immers zo goed als vast, en bij winst van de procedure krijgt hij zijn advocaatkosten vergoed van de gedaagde.

Daarom is het dan ook extra zuur voor de gedaagde in deze zaak dat de schadevergoeding misschien wel beperkt is tot EUR 513,-, maar dat hij daar bovenop nog EUR 1.695,37 aan proceskosten zal moeten betalen.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.