NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Gedragscode SMS-dienstverlening en Richtsnoer reclame SMS-diensten

Gedragscode SMS-dienstverlening en Richtsnoer reclame SMS-diensten

Op 15 mei jl zijn de langverwachte vernieuwde Gedragscode SMS-Dienstverlening (“Gedragscode”) en de Reclamecode SMS-Dienstverlening (Reclamecode”) in werking getreden. De discussie over SMS-Dienstverlening is hiermee echter, zoals ik in mijn eerde blog al voorspelde, niet tot rust gekomen. Ondertussen is er namelijk alweer een nieuwere versie van de Gedragscode gelanceerd. Verder is er ook een Richtsnoer Reclame SMS-Diensten (“Richtsnoer”) op de website van smsgedragscode.nl gepubliceerd.

Gedragscode

De allernieuwste Gedragscode is op een paar punten aangepast. De belangrijkste aanpassing betreft de toevoeging van artikelen 8d  en 11.9. Voor zowel chatdiensten als abonnementsdiensten is bepaald dat de content provider gratis informatieve SMS-berichten aan de eindgebruiker moet toezenden om hem/haar over de kosten van de dienst te informeren.

Zo ontvangt de eindgebruiker een gratis sms:

·         zodra de kosten in de eerste kalendermaand de EUR 50,-- hebben bereikt;

·         op de laatste dag van de kalandermaand met daarin een overzicht van de in die maand gemaakte kosten als deze hoger zijn dan EUR 50,--; en/of

·         op de laatste dag van de eerste kalendermaand na aanmelding met daarin de naam van de dienst, de kosten alsmede de url voor meer informatie.

Voor chatdiensten geldt hetzelfde met de uitzondering dat indien het meer dan 72 uur geleden is dat de eindgebruiker een bericht heeft gestuurd aan de chatdienst, de verplichtingen onder het tweede en derde bullet point niet opgaan.

Verder wordt in artikel 14 onder k aan de operators de mogelijkheid geboden om een ernstige en duidelijk aantoonbare overtreding direct aan de Commissie Handhaving voor te leggen in plaats van deze eerst aan het Loket te zenden. Deze toevoeging is opmerkelijk omdat de eerdere situatie waarin operators zelf klachten bij de Commissie Handhaving moesten indienen niet langer wenselijk werd geacht. Dat is nu juist de reden dat het Loket in het leven is geroepen. Kennelijk wensen de operators toch meer invloed te hebben op de klachten die aan de Commissie Handhaving worden voorgelegd.

Richtsnoer

Dan het Richtsnoer. Het Richtsnoer bestaat uit drie pagina’s met 5 artikelen en is volgens de overwegingen opgesteld om een kader te geven voor de interpretatie van de Reclamecode. Het Richtsnoer is opgesteld door het Loket omdat het voor aanbieders niet altijd duidelijk is wanneer er van een overtreding sprake is.

Enerzijds is het Richtsnoer handig omdat het duidelijker wordt wanneer het Loket handhavend zal optreden. Partijen in de markt kunnen daarmee rekening houden. Anderzijds gaat het wel om een visie van het Loket over inbreuk op de Reclamecode. Of deze visie de juiste is, staat niet vast. Daarover zullen de Commissie Handhaving en/of de Reclamecode Commissie uiteindelijk moeten oordelen.

Lees op www.smsgedragscode.nl het richtsnoer de aangepaste Gedragscode.

 

BRON: smsgedragscode.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.