NL EN

Gebruik inloggegevens collega

De titel doet vermoeden dat het gaat over een collega in arbeidsrechtelijke zin. Dat dacht ik ook bij het lezen van de uitspraak van Zwolse voorzieningenrechter. Maar het gaat hier om de inloggegevens binnen een franchise. En u voelt het al aankomen: da's niet zo handig om te doen...Wat is er aan de hand?

Eiser en The Phone House hebben twee franchiseovereenkomsten gesloten. Op grond van deze overeenkomsten exploiteert eser een tweetal vestigingen van The Phone House. Met het sluiten van de franchiseovereenkomsten heeft eiser beschikking over een aantal faciliteiten van The Phone House gekregen, waaronder de mogelijkheid om via een digitaal administratiesysteem van The Phone House producten op krediet te bestellen gekoppeld aan een rekening-courantverhouding.

Bestellingen worden in de rekening-courant geboekt, evenals de door eiser aan The Phone House verschuldigde huur en de door The Phone House  aan Eiser uit te keren bonussen.  Aan het krediet is een maximum verbonden. Indien eiser zijn kredietlimiet heeft bereikt maar toch een bestelling wil plaatsen, moet eiser toestemming én autorisatie aanvragen bij het hoofdkantoor. 

Eiser heeft vervolgens veelvuldig ingelogd op het systeem van The Phone House met inloggegevens van collega’s van het hoofdkantoor. Eiser heeft zichzelf daarmee autorisatiecodes verschaft om zijn bestellingen te kunnen plaatsen en om goedkeuring te ‘krijgen’ voor een verzekeringsclaim. Eiser heeft vervolgens daadwerkelijk gebruik gemaakt van de aldus verkregen autorisatiecodes door hiermee producten te kopen op krediet en de verzekeringsclaim bij de betreffende afdeling van The Phone House  in te dienen.  In totaal heeft  eiser een bedrag van EUR 241.098,78 ‘geleend’ van The Phone House  zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven.

The Phone House  voert aan dat de handelwijze van eiser haar heeft genoopt tot opzegging dan wel ontbinding over te gaan. Volgens The Phone House heeft eiser het door The Phone House in hem gestelde vertrouwen ernstig geschonden door gebruik te maken van persoonlijke en vertrouwelijke inloggegevens van medewerkers van het hoofdkantoor van The Phone House.

De rechter is duidelijk in haar voorlopig oordeel: " Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is komen vast te staan dat – wat er ook zij van de (door The Phone House c.s. betwiste) stelling van [Eiser] dat van hem ten onrechte autorisatie voor bestellingen werd verlangd – [Eiser] jegens The Phone House c.s. onrechtmatig heeft gehandeld. Ook al zou The Phone House c.s. bonussen te laat crediteren en van verkeerde kredietlimieten zijn uitgegaan, dan rechtvaardigt dat nog op geen enkele wijze de handelwijze van [Eiser]. Het wederrechtelijk gebruik maken van inloggegevens van derden en het voorwenden van autorisatie bij het plaatsen van bestellingen op krediet is hoe dan ook onrechtmatig. Van The Phone House c.s. kan dan ook niet worden verlangd de duurrelatie met [Eiser] voort te zetten. Met The Phone House c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat zij op goede gronden de franchiseovereenkomsten met onmiddellijke ingang heeft beëindigd. Dat daaruit eveneens de onmiddellijke beëindiging van de onderhuurovereenkomsten voortvloeide, is door [Eiser] niet (gemotiveerd) betwist. "

Lees het vonnis hier.

 

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (4)

Tom Devolder vrijdag 15 april 2011 09:43

Dergelijke praktijk - inloggen met onrechtmatig verkregen inloggegevens - wordt onder BE recht gekwalificeerd als het misdrijf 'Hacking', zodat de persoon die dergelijke inbreuk begaat ook onder BE-recht zijn franchisingcontract zou ontbonden zien, maar zich bovendien bloot stelt aan strafrechtelijke vervolging.

John de Wit vrijdag 15 april 2011 13:05

Een terecht oordeel m.i., dit soort malafide praktijken moet je als bedrijf niet tolereren.

Williewortel vrijdag 15 april 2011 17:47

Maar het hoofdkantoor vond het kennelijk geen probleem om die inloggegevens van haar medewerkers aan de franchisenemer te geven. Dus hoezo onrechtmatig verkregen inloggegevens? Als je recht hebt op bonussen en ter waarde van dat bedrag wil bestellen dan begrijp ik dat het systeem kennelijk daarin niet voorziet. Vandaar dat de medewerkers van het hoofdkantoor wel een autorisatie geven als daar sprake van is. En als die medewerker dan kennelijk de inloggegevens geeft zodat de franchisenemer het zelf kan doen zonder iedere keer de betreffende medewerker lastig te vallen dan vraag ik me af wie hier nou fout bezig is geweest. Formeel de franchisenemer maar The Phonehouse heeft wel toegestaan dat die inloggegevens zijn verstrekt tot dit doel.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.