NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Garantie vrij internet komt in Telecomwet

Garantie vrij internet komt in Telecomwet

Minister Verhagen heeft gisteren in de Tweede Kamer aangekondigd dat de garantie op vrije toegang tot het internet wordt vastgelegd in de Telecomwet. Binnen enkele weken komt de minister met een wijzigingsvoorstel om vrije toegang  in de wet op te nemen.

 

Vorige week presenteerde Verhagen de Digitaleagenda.nl waarin het beleid voor de komende jaren op ICT gebied wordt geschetst, zie deze blog. Uit de agenda bleek dat de minister ruimte wilde laten voor ISP om internetverkeer te ‘managen’. Met andere woorden: geen netneutraliteit.

 

De ommezwaai van Verhagen is het gevolg van een motie die vorige week is aangenomen door de Tweede Kamer. Groen Links-kamerlid Braakhuizen diende een dag na de presentatie van de Digitaleagenda.nl een motie in waarin wordt bepaald dat netneutraliteit expliciet in de Telecomwet  moet worden opgenomen.

 

Het gevolg is dat de voorgestelde ‘chatheffing’ die providers van mobiel internet wilden invoeren van de baan is. Met deze heffing wilden providers als KPN en Vodafone klanten extra laten betalen voor diensten zoals WhatsApp en Skype. Als netneutraliteit wordt opgenomen in de Telecomwet zoals voorgesteld in de motie, dan is een dergelijke heffing straks niet meer toegestaan. Ook het blokkeren van bepaalde diensten is dan niet toegestaan. Telecomproviders die mobiel internet aanbieden moeten dus op zoek naar andere manieren om klanten te laten betalen voor het gebruik van bijvoorbeeld VoIP.

 

Als over enkele weken de herziening van de Telecomwet in de Kamer behandeld wordt, zal blijken in welke vorm de netneutraliteit in de wet wordt verankerd. En ook of de netneutraliteit specifiek voor mobiel internet zal gelden of dat ook het ‘vaste’ internet ‘vrij’ toegankelijk blijft.

 

Wordt dus vervolgd!

 

Auteur: Ruben Althuisius

BRON: rijksoverheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.