NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Gallo-rapport met grote meerderheid aangenomen

Gallo-rapport met grote meerderheid aangenomen

Vandaag stemde het Europees Parlement over het door het Franse lid Gallo ingediende rapport over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het rapport is helaas met grote meerderheid aangenomen (328 tegen 245). Wat houdt het in?

 

Het rapport pleit voor een strenge handhaving van IE-rechten, met name ook in de digitale omgeving, en lijkt impliciet aan te sturen op vergaande maatregelen zoals het filteren van content en het opleggen van toegangsbeperkingen. Enkele overwegingen uit het rapport maken dit duidelijk:

 

 “The phenomenon of on-line IPR infringements has assumed worrying proportions” en Gallo vraagt zich vervolgens af  “whether the existing legal framework is capable of effectively protecting rights holders on the Internet”

 

“whereas the unauthorised uploading of copyrighted material to the Internet is a clear infringement of intellectual property rights”

 

Gallo overweegt voorts dat er op het gebied van strafrecht “lacunae persist with regard to online IPR infringements” en dan verderop de veelzeggende ‘herinnering’ “Recalls that an exception to IPRs exists in the cultural area: the ‘private copy’”

 

Gallo laat vervolgens in het rapport weten het niet met de Europese Commissie eens te zijn dat het huidige juridische raamwerk voor handhaving van IE-rechten (lees: de Handhavingsrichtlijn) effectief is, hetgeen zij mede stelt in het licht van “the experiences undergone by rights-holders in some Member States”.

 

In het hoofdstuk Tackling on-line infringement and protecting IPRs on the Internet’

roept Gallo op om aanvullende, niet-wetgevende maatregelen te nemen waarbij zij het ‘toenemende probleem’ van de ‘enorme groei’ van ongeautoriseerd filesharen onderstreept. Ze vindt het jammer dat de EC geen acht zou hebben geslagen op het ‘delicate probleem’ van online IE-inbreuk en dringt er daarom op aan om een IE-strategie te bepalen waarin de balans tussen een vrij internet en de effectieve bestrijding van online inbreuk wordt aangekaart; “appropriate urgent solutions need to be found” aldus Gallo. Daarnaast onderstreept Gallo dat alle partijen, inclusief de internet service providers, in dialoog moeten met de rechthebbenden teneinde gepaste oplossingen te vinden, en als dat niet lukt dan moet de EC een wetsvoorstel doen teneinde bestaande wetgeving, en dan vooral de Handhavingsrichtlijn, te wijzigen.

 

Samengevat: Gallo maakt zich ernstige zorgen over online inbreuk en specifiek filesharing, maakt daarbij geen onderscheid tussen de aard van het filesharen (grote vs kleine schaal, commercieel vs niet-commercieel), noemt expliciet de thuiskopie exceptie, vindt de Handhavingsrichtlijn niet afdoende als middel in de bestrijding van online inbreuk, wijst op het ontbreken van harmonisatie van het strafrecht, roept op tot niet-wetgevende vrijwillige maatregelen, en als dat niet werkt, dan moet de wet worden veranderd. Nota bene: de Europese Handhavingsrichtlijn voorziet in een zeer omvangrijk handhavingsregime waarin aan de rechthebbenden vergaande middelen worden geboden om inbreuk aan te pakken. De richtlijn is daarom ook bekritiseerd, velen vinden die veel te ver gaan. Ter vergelijking, het veelbesproken ACTA gaat voor wat betreft de civiele handhaving niet of nauwelijks verder dan de Handhavingsrichtlijn. Dat is Gallo dus niet genoeg, en dat is zorgelijk.

 

Ook opvallend is dat Gallo pleit voor ‘non-legislative’ measures’. Deze maatregelen moeten effectief online inbreuk bestrijden en moeten kennelijk bovendien verder gaan dan de maatregelen die rechthebbenden al op basis van de Handhavingsrichtlijn kunnen nemen. Dat riekt dus naar filteren en toegangsbeperkingen hetgeen een inperking is van de vrijheid van meningsuiting. Art. 10 EVRM bepaalt dat een dergelijke beperking in elk geval een wettelijke grondslag moet hebben. Bovendien moet er sprake zijn van een eerlijk proces. Ik verwijs verder ook naar de uitspraak van het Franse constitutionele hof over de ‘three-strikes-your-out’ wetgeving. Die werd onconstitutioneel geoordeeld (en is uiteindelijk in andere vorm alsnog ingevoerd). Dergelijke vergaande maatregelen als het filteren van internetverkeer en het blokkeren van toegang of het blokkeren van websites, kunnen dus niet zomaar op vrijwillige basis door private partijen worden genomen, maar dat is wel waar Gallo op aandringt (en hetgeen het Europees Parlement kennelijk bij meerderheid ok vindt). Nota bene: er worden nu al allerlei vrijwillige, of half-vrijwillige (onder druk van de publieke opinie, content-industrie en overheid) filter- en blokkeringsmaatregelen genomen door ISP’s.

 

Hoe moeten wij dit nu zien in het licht van de eerder door het Europarlement uitgeven resolutie over ACTA (waarin juist werd onderstreept dat de vrijheid van meningsuiting, en het recht op een eerlijk proces moet worden gewaarborgd, waarin het Parlement zich uitsprak tegen het opleggen van filterverplichtingen, en waarin het Parlement zich vooralsnog uitsprak tegen het treffen van strafrechterlijke sancties - zie mijn eerdere bericht)?

 

Het is duidelijk dat de lobby van de rechthebbenden effectief is geweest (“the experiences undergone by rights-holders in some Member States”). Handhavingsrichtlijn, vrijwillige filterinitiatieven en blokkades, binnenkort ACTA… de rechthebbenden hebben het maar zwaar.

BRON: La Cuadrature Du Net


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.