NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Financiering publieke omroep op basis van bijdrage en meer sturing Raad van Bestuur NPO

Financiering publieke omroep op basis van bijdrage en meer sturing Raad van Bestuur NPO

Vandaag heeft Staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld hoe de maatregelen uit het regeerakkoord voor de publieke omroep worden uitgewerkt.

Belangrijke punten: 

 • De huidige wijze van financiering op basis van leden wordt losgelaten, voor een minimum garantiebudget met een aanvulling. Deze wordt straks toegekend op basis van de bijdrage van de omroep aan het totale aanbod van de publieke omroep. Fusieomroepen krijgen een hoger budget dan individuele omroepen.
 • De Raad van Bestuur van de NPO gaat meer sturing geven. 
 • Het Ministerie gaat een verkenning houden over het toekomstige bestel.

De Staatssecretaris stelt dat de publieke omroepen minder georiënteerd moeten zijn op elkaar, maar meer op de relevantie van het totale media-aanbod voor het publiek. De programmering is daarvoor cruciaal en niet het individuele belang van omroepen, aldus de Staatssecretaris.

 

De vernieuwing van het omroepbestel bestaat uit drie stappen:

 

Stap 1: wetvoorstel modernisering landelijke publieke omroep:

Dit wetsvoorstel vormt de grondslag voor de fusies binnen de landelijke publieke omroep. Dit moet per 1 januari 2014 in werking treden en moet daarom voor de zomer volgend jaar door de Tweede Kamer worden behandeld. Hierin zullen via een nota van wijziging aanpassingen uit het regeerakkoord worden verwerkt, waaronder de wijze van bekostiging: 

 

“De publieke omroep zal de komende jaren met minder geld programma’s moeten maken. Dat moeten dan (nog meer dan nu) de beste programma’s zijn, met een publiek karakter en gericht op alle kijkers en luisteraars. Dat vereist keuzes maken en prioriteiten stellen vanuit een totaalvisie op het aanbod van de publieke omroep. Daar past geen budgetverdeling meer bij die grotendeels gebaseerd is op missies van individuele omroepverenigingen en hun omvang. Daar past wel een budgetverdeling bij die uitgaat van een evenwichtig totaalaanbod.

Omroepen die voorstellen doen die daaraan bijdragen, kunnen zo relatief meer budget verkrijgen. Ik ben voornemens een budgetsystematiek uit te werken, die hieraan tegemoet komt. Uitgangspunt hierbij is dat omroepen vooralsnog een minimum garantiebudget krijgen dat hen in staat stelt vanuit een gezonde basis te functioneren. De beoogde fusieomroepen krijgen een hoger garantiebudget dan de zelfstandige omroepen.

De taakorganisaties krijgen een budget dat passend is bij hun specifieke taak.”

 

Stap 2: wetsvoorstel uitvoering regeerakkoord Rutte II

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van het budget van de regionale omroep naar het mediabudget. De Staatssecretaris zal over de uitwerking van de centralisatie overleggen met het Interprovinciaal Overleg en het ministerie van BZK. De extra bezuinigingen voor de landelijke omroep worden ook in dit wetsvoorstel geregeld.

 

Stap 3: wetswijziging toekomst publiek mediabestel en samenwerking en integratie regionale en landelijke publieke omroep

Het ministerie gaat een verkenning houden over het toekomstige publieke bestel. Helder is dat de raad van bestuur van de NPO meer sturing zal gaan geven. Voorts moeten de publieke omroepen meer inkomsten gaan vergaren, bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van de rechtenexploitatie. Andere mogelijkheden zullen worden onderzocht. De integratie van de regionale omroep zal ook een deel van de verkenning zijn.

 

Vanwege de tijd die nodig is voor het ontwikkelen van een toekomstvisie, wordt deze wetswijziging losgekoppeld van de meer technische en al ingezette wetgeving van kabinet Rutte I.”

 

Uitgangspunten verkenning:

· de taak van de publieke omroep blijft het verzorgen van een breed, onafhankelijk, pluriform en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod dat bovendien toegankelijk is voor iedereen;

· de publieke omroep moet programma’s blijven maken die voor een gevarieerd publiek interessant, onderscheidend en goed vindbaar zijn, te midden van een omvangrijk nationaal en internationaal media-aanbod;

· onder centralere sturing van de raad van bestuur realiseren de omroeporganisaties gezamenlijke doelen, met oog voor programmatische prioriteiten en specifieke doelgroepen, en maken zij programma’s in het belang van een goede en evenwichtige programmering;

· de raad van bestuur zorgt voor heldere criteria om te komen tot een goede en evenwichtige programmering, regelt voldoende “checks and balances” in het bestel en zorgt voor een goede verantwoording naar het publiek;

· leden zijn van belang om een erkenning te krijgen, maar niet meer als bekostigingsgrondslag;

· het bestel blijft open voor nieuwe toetreders;

· de publieke omroep krijgt de ruimte om meer eigen inkomsten te vergaren;

· de regionale omroep wordt geïntegreerd in de landelijke publieke omroep

met behoud van regionale identiteit.

 

Er staan dus veel wijzigingen op stapel. We zullen de ontwikkelingen op ons weblog blijven volgen.

 

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.