NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Facebook sluit deal met Federal Trade Commission

Facebook sluit deal met Federal Trade Commission

 

 

 

Een paar weken geleden schreven wij over de Oostenrijkse student Max Schrems, die de website Europe-v-facebook.org opzette en een groot aantal klachten neerlegde bij de Ierse Commissaris voor Privacybescherming. In reactie daarop is de Ierse privacywaakhond een grootschalig onderzoek gestart dat is toegespitst op de vraag of de werkwijze van de sociale netwerksite in overeenstemming is met Europese privacy-regels. De geplande hoorzitting heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten zijn (helaas) nog niet gepubliceerd. Naar verwachting zal de Ierse Commissaris voor Privacybescherming t.z.t. een zogenaamde “case study” naar buiten brengen. De uitkomst van dit onderzoek zal zeer waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de privacy van miljoenen Europese Facebookers.

Ondertussen neemt de druk op Facebook nog steeds toe en ligt de site vanuit verschillende hoeken onder vuur. Allereerst heeft de Europe v. Facebook website ertoe geleid dat duizenden mensen informatieverzoeken en klachten bij Facebook hebben ingediend. Daarnaast wordt Facebook bedolven met nationale privacy-onderzoeken. Zo heeft de Duitse databeschermingsautoriteit afgelopen donderdag aangegeven juridische stappen te gaan nemen in verband met de gezichtsherkenningstechnologie van Facebook, waarmee namen van mensen automatisch worden gekoppeld aan foto’s die door gebruikers worden geplaatst. Omdat Facebook dit doet zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker (opt-in), handelt zij in strijd met zowel Duitse als Europese regels inzake databescherming, aldus de Hamburgse databeschermingsorganisatie.
Ook ons College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) overweegt een Nederlandse onderzoek naar de privacyschendingen door Facebook, meer specifiek het gebruik van cookies, te starten. Het CBP heeft echter aangegeven eerst de Ierse hoorzitting te willen afwachten. Tot slot wordt ook in de Verenigde Staten en Canada al jarenlang geklaagd over de gebrekkig privacy-instellingen van Facebook.

Het lijkt erop dat al deze klachten Facebook niet onberoerd laten. Afgelopen vrijdag werden geruchten naar buiten gebracht dat Facebook op het punt staat een akkoord te sluiten met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), een invloedrijk orgaan dat zich onder meer bezighoudt met de bescherming van consumentenbelangen. Facebook zou de Commissie een voorstel hebben gedaan, die daarop uiterlijk volgende week zal beslissen.
De deal met de FTC zal naar verluid gelden voor de komende 20 jaar en zal Facebook er onder meer toe verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over de wijze waarop wordt omgegaan met de privacy van de gebruikers. Verder verplicht Facebook zich ertoe geen privéconversaties tussen gebruikers te delen met commerciële partijen. Dit om te voorkomen dat de persoonsgegevens van Facebook-gebruikers voor andere (reclame-)doeleinden worden gebruikt.

Hoe de uiteindelijke deal eruit komt te zien, blijft nog even afwachten. Maar het lijkt er in ieder geval op dat op Facebook op korte termijn een aantal fundamentele privacy-aanpassingen zal doorvoeren. Van groot belang is natuurlijk ook de uitkomst van het Ierse onderzoek.

BRON: Webwereld, NY Times


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.