NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Europese providers blokkeren en vertragen internetverkeer

Europese providers blokkeren en vertragen internetverkeer

Veel internetproviders in Europa blokkeren of vertragen het internetverkeer, zo concludeert BEREC, het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders in de telecomsector. Uit de voorlopige bevindingen van een door BEREC uitgevoerd onderzoek, waaraan 400 providers voor vaste en mobiele netwerken meewerkten, blijkt dat met name internettelefonie-diensten op mobiele netwerken (voice over IP, zoals Skype) en peer-to-peer(P2P)-verkeer geblokkeerd en/of vertraagd worden. Bij de toepassing van deze blokkades wordt meestal gebruik gemaakt van Deep Packet Inspection (DPI), wat erop neerkomt dat door de providers naar de inhoud van het internetverkeer wordt gekeken.

Het moge duidelijk zijn dat deze handelwijze van providers op gespannen voet staat met het beginsel van netneutraliteit.  In juni 2011 stemde de Tweede Kamer, als eerste land in Europa, vóór verankering van dit beginsel in de Nederlandse Telecomwet. Op 3 april a.s. zal de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel. In de rest van Europa geldt een dergelijke regelgeving nog niet.

Netneutraliteit moet een open en neutraal internet garanderen. Dat wil zeggen dat internet providers al het internetverkeer hetzelfde moeten behandelen, zodat individuele internetgebruikers gebruik kunnen maken van de toepassingen en diensten van hun keuze. Providers mogen dus niet bepaalde diensten een voorkeursbehandeling geven boven andere of (willekeurig) bepaalde diensten blokkeren. Uit het onderzoek van BEREC blijkt dat dit in Europa zeker geen vanzelfsprekendheid is en dat veel providers wel degelijk doen aan “traffic management”, ofwel verkeerbeheer. Kernvraag daarbij is in hoeverre een dergelijk verkeerbeheer is toegestaan, nu een zekere mate van “traffic shaping” door providers wel aanvaardbaar wordt geacht om een efficiënt gebruik van hun netwerken te verzekeren (overbelasting van de netwerkaansluiting te voorkomen) en een hoge kwaliteit van dienstverlening te verzekeren. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met het feit dat netneutraliteit een aantal fundamentele rechten en beginselen vertegenwoordigt die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn vervat. Het gaat met name om de eerbiediging van het privéleven, de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van meningsuiting en informatie.

Uit het door BEREC uitgevoerde onderzoek blijkt dat veel providers, bij het toepassen van verkeerbeheer-technieken, naar de inhoud van de communicatie kijken door middel van deep packet inspection (DPI). Het behoeft weinig toelichting dat de privacy-implicaties van DPI groot zijn. Providers weten hierdoor immers welke websites iemand bezoekt, welke bestanden hij downloadt en naar wie hij welke e-mails verstuurd (waarbij dus ook de inhoud van de e-mails bekend wordt). Dit staat haaks op het beginsel van netneutraliteit en de vertrouwelijkheid van communicatie.

Het BEREC onderzoek onderstreept het belang bij netneutraliteitswetgeving in Nederland. Verder wordt duidelijk dat netneutraliteitswetgeving, waarin de activiteiten van providers met betrekking tot het blokkeren of beheren van internetverkeer aan banden wordt gelegd cq. aan voorwaarden wordt verbonden, ook op Europees niveau noodzakelijk is. Hopelijk wordt de discussie over netneutraliteit door dit onderzoek verder aangewakkerd. BEREC zal in het tweede kwartaal van 2012 definitieve resultaten publiceren. Naar aanleiding daarvan zal de Europese Commissie bepalen of verdere regels voor netneutraliteit noodzakelijk zijn.

BRON: Nu.nl, Bits of Freedom


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.