NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Europese privacytoezichthouder: “betrokkenen worden geschift"

Europese privacytoezichthouder: “betrokkenen worden geschift"

Al eerder vermeldden we op deze blog dat de Artikel 29 Werkgroep, het advies- en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders, een Opinie had gepubliceerd over behavioural targeting. (Behavioural targeting of behavioural advertising is kort gezegd het monitoren van het surfgedrag van internetgebruikers om zo een profiel samen te stellen, zodat er gericht geadverteerd kan worden.)

 

De inhoud van het advies was dus al bekend, maar nu deze week de Nederlandse vertaling werd gepubliceerd kan ik het niet laten op een paar bijzondere zinnen te wijzen.

 

Betrokkenen worden “geschift”, zo staat te lezen.

 

Dit is een vertaling van de volgende frase: [Cookies] enable data subjects to be 'singled out', even if their real names are not known. Deze zin betreft een controversiële kwestie. Veel bedrijven die zich bezighouden met behavioural targeting zijn van mening dat zij geen persoonsgegevens verzamelen, omdat zij de naam niet weten achter de computer waar ze cookie “6f7ei1d5katit&b=3&s=2d” hebben geïnstalleerd.

 

Indien deze uitleg gevolgd zou worden – gegevens zonder naam zijn geen persoonsgegevens – zou de Europese Privacyrichtlijn en de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet van toepassing zijn. De soms vrij strenge regels zouden dan ook niet gelden. Sinds de invloedrijke opinie van de Werkgroep lijkt dit argument echter niet meer op te gaan. (Overigens is de gedachtegang van de Werkgroep niet onomstreden.)

 

Over cookies valt in de Nederlandse tekst te lezen: Het is noodzakelijk voor de toepassing van deze bepaling dat deze informatie persoonsgegevens betreft in de zin van Richtlijn 95/46/EG.

 

Met andere woorden: volgens deze Nederlandse tekst zouden de nieuwe regels ten aanzien van cookies alleen gelden als er persoonsgegevens verzameld worden.

 

Hier heeft de vertaler echter een ontkenning over het hoofd gezien. De Engelse tekst luidt: It is not a prerequisite for the application of this provision that this information is personal data within the meaning of Directive 95/46/EC. De Franse tekst gebruikt de woorden n’est pas une condition. Kortom, de nieuwe regels voor cookies gelden altijd, ook als geen persoonsgegevens verzameld worden.

 

Het is overigens nog niet duidelijk hoe de regels in Nederland precies luiden vanaf mei volgend jaar. Het wetsvoorstel dat de cookie-regels in Nederland implementeert is (in de huidige versie) nog niet openbaar.

  

Voor wie meer wil lezen over “reclame op basis van surfgedrag” is de Opinie hier te vinden in het Nederlands.

 

Wie zeker wil weten dat er geen ontkenningen over het hoofd gezien worden kan beter de Engelse tekst raadplegen.

 

 

 

BRON: Artikel 29 Werkgroep


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Joost Gerritsen donderdag 9 september 2010 10:49

Nuttige observatie, Frederik. Dank!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.