NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Europeanen vs Facebook: Oostenrijkse student strijdt voor privacy

Europeanen vs Facebook: Oostenrijkse student strijdt voor privacy

Het zal je niet zijn ontgaan: de laatste tijd ligt Facebook voortdurend onder vuur. Onderwerp van discussie is vooral of Facebook de privacy-belangen van haar gebruikers wel genoeg in acht neemt. Tot grote rechtszaken en/of boetes is het echter nog niet gekomen. Tot nu. Facebook is  namelijk voorwerp van een groot privacy-onderzoek door de Ierse Commissaris voor Privacybescherming. Waarom in Ierland? Omdat elke Facebook-gebruiker buiten de VS of Canada een overeenkomst heeft gesloten met Facebook Ireland Ltd, het Europese hoofdkwartier (gevestigd in Dublin) van de sociale netwerksite. Dit betekent dat Facebook niet alleen onderworpen is aan het Ierse recht, maar ook aan Europese privacy-regelgeving.

Aanleiding voor de Ierse privacy-zaak tegen Facebook was een onderzoek van de 24-jarige Oostenrijkse rechtenstudent Max Schrems. Hij besloot, op basis van de Europese Richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens, de gegevens over zichzelf op te vragen waarover Facebook beschikt. Tot zijn verbazing gaf Facebook gehoor aan zijn verzoek. Het resultaat: een cd met daarop 1222 bestanden aan informatie die het sociale netwerk de afgelopen drie jaar over hem had opgeslagen. Niet alleen bevatte een deel van de informatie persoonlijke informatie, er dook ook allerlei data op (berichten, wall-posts, statusupdates, vrienden enzovoorts) waarvan Schrems zeker wist dat hij ze had verwijderd. Opvallend was verder dat een aantal gegevens ontbraken, zoals informatie over de omstreden “like-button” (die gebruikers in staat stelt andere sites aan hun Facebook-pagina’s te linken) en gezichtsherkenningstechnologie.

In een reactie zetten Schrems en zijn vrienden de website Europe-v-Facebook.org op en stuurden zij een lijst met maar liefst 22 klachten naar de Ierse Commissaris voor Privacybescherming. De klachten zien onder meer op het feit dat bepaalde vormen van communicatie door Facebook bewaard blijven ook nadat ze door de gebruiker zijn gewist, dat Facebook “schaduw-profielen” maakt van gebruikers en niet-gebruikers en dat Facebook persoonlijke gegevens verwerft via synchronisatie met mobiele telefoons en andere applicaties. Bovendien wordt bezwaar gemaakt tegen het feit dat Facebook haar gebruikers slechts een “opt-out” mogelijkheid biedt, terwijl Europese regelgeving voorschrijft dat gebruikers vooraf moeten instemmen met de verwerking van privacy-gevoelige informatie (opt-in).

Doel van Schrems en zijn vrienden is niet om Facebook om zeep te helpen, maar om het sociale netwerk te dwingen tot meer transparantie en meer helderheid te verkrijgen over de privacy-implicaties van Facebook. “A company that constantly asks consumers to be as transparant as possible should be equally transparant when it comes to the use of its consumers’ personal data”. Net als andere bedrijven die met grote hoeveelheden persoonlijke gegevens te maken hebben, moet ook Facebook zich (openlijk) aan de privacywetgeving houden, aldus Schrems. Dit is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Niet ondenkbaar is immers dat met behulp van Facebook hele “levensarchieven” worden gecreëerd, die weer voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt (of misbruikt) door Facebook zelf, maar ook door overheden of andere partijen. Facebook kan bovendien niet garanderen dat de data van haar gebruikers (dat zijn er wereldwijd ruim 800 miljoen) niet kan worden gestolen en misbruikt.

De “Europe v. Facebook” campagne, die in augustus is gelanceerd, heeft er al toe geleid dat duizenden Facebookers klachten hebben ingediend.  Op de site wordt Facebook-gebruikers bovendien uitgelegd hoe ze de hun betreffende informatie kunnen opvragen, hetgeen heeft geleid tot een explosieve toename van informatie-verzoeken.

De Ierse Commissaris voor Privacybescherming start volgende week een officieel privacy-onderzoek naar aanleiding van de klachten. Naar verwachting zal de geplande hoorzitting vier of vijf dagen in beslag nemen. Dit onderzoek zal uitwijzen of de praktijken van Facebook in overeenstemming zijn met het Ierse en - belangrijker nog - de Europese privacy-regelgeving. Naar alle verwachting zal de conclusie luiden dat Facebook, door het stelselmatig bijhouden en opslaan van de data (inclusief data die door de gebruiker al verwijderd is), in strijd handelt met Europese privacyregels. Zij zal vervolgens haar systeem moeten aanpassen teneinde de privacy-gebreken weg te nemen. Kortom: de Ierse zaak tegen Facebook kan (positieve) gevolgen hebben voor de privacy van 600 miljoen Europese Facebook-gebruikers. En dat allemaal dankzij die ene Oostenrijkse student, die overigens wereldwijd door privacy-experts wordt geroemd voor zijn initiatief.

BRON: europe-v-facebook.org


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Karen woensdag 2 november 2011 11:51

De overeenkomst vormt niet de basis voor de toepasselijkheid van de privacywetgeving, maar de locatie van verwerking van persoonsgegevens.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.