NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • EU zet volgende stap richting collectieve Europese muzieklicentie

EU zet volgende stap richting collectieve Europese muzieklicentie

Afgelopen week hebben het Europees Parlement en de Europese Raad overeenstemming bereikt over een richtlijn die het collectieve beheer van auteursrechten in de Europese Unie zal gaan reguleren. Door middel van deze ‘voorlopige deal’ over de richtlijn zal het in de toekomst voor aanbieders van online muziekdiensten, zoals iTunes en Spotify, eenvoudiger worden om pan-Europese muzieklicenties te verkrijgen. Zodoende kunnen deze aanbieders eenvoudiger de vereiste toestemming verkrijgen om hun diensten in de gehele EU aan te bieden.

Op dit moment kent ieder EU-land een eigen collectieve beheersorganisatie, zoals Buma/Stemra in Nederland, die slechts de artiesten uit de eigen lidstaat vertegenwoordigt. Deze organisaties zullen onder de voorgestelde richtlijn grensoverschrijdend gaan handelen waardoor licentieovereenkomsten met een kleiner aantal partijen gesloten hoeven te worden om muziek in de hele EU aan te kunnen bieden.

Ook biedt de richtlijn voordelen voor de artiesten zelf. Zo zullen de collectieve beheersorganisaties worden verplicht om licenties voor repertoires van kleinere en onbekende artiesten tegen dezelfde voorwaarden aan te bieden  als de muziek van de meer bekende artiesten. Daarnaast bevat de tekst van de richtlijn de verplichting om de royalties waar de artiesten recht op hebben zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 9 maanden na het einde van het jaar waarin de royalties zijn geïnd, aan de juiste artiest te uit te keren.

Bovendien is het de bedoeling dat artiesten invloed krijgen op de beslissingen die de collectieve beheersorganisaties maken met betrekking tot het beheer van hun rechten. Zo kan de artiest zelf een organisatie kiezen waar hij zich bij wil aansluiten en mag de rechthebbende zelfstandig licenties voor niet-commercieel gebruik verstrekken. Zodoende zal de positie van de artiest ten opzichte van de Buma/Stemra’s van de Europese Unie, als het goed is, sterk verbeteren.

De definitieve stemming van het Europees Parlement over de voorgestelde richtlijn is in februari 2014 gepland.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.