NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • EP stemt in met ontwerprichtlijn voor strengere straffen cyberaanvallen

EP stemt in met ontwerprichtlijn voor strengere straffen cyberaanvallen

Door het Europese parlement is onlangs een ontwerprichtlijn aangenomen die het mogelijk maakt om cybercriminelen zwaarder te straffen. Naast het feit dat de ontwerprichtlijn toeziet op zwaardere straffen is hij ook bedoeld om de politiële en justitiële samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied te verbeteren. Deze verbeterde samenwerking wordt gerealiseerd door speciale contactpunten die binnen 8 uur moet reageren op hulpverzoeken in geval van een cyberaanval.

 

De lidstaten moeten hun nationale wetgeving verder richtlijnconform aanpassen, zodat de maximumstraf in alle lidstaten voor cybercriminaliteit niet lager is dan 2 jaren. De richtlijn ziet op de volgende vormen van cybercriminaliteit: illegale toegang tot informatiesystemen, manipulatie van gegevens, het onderscheppen van communicatie, maar ook het produceren of verkopen van apparatuur die kan worden gebruikt om deze strafbare feiten te plegen valt eronder. 

 

Naast de hierboven genoemde gevallen heeft het voorstel ook betrekking op aanvallen die gericht zijn tegen ‘kritieke infrastructuur’. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld elektriciteit centrales of overheidsnetwerken. Dergelijke vormen van cyberaanvallen kunnen tot een gevangenisstraf van 5 jaren leiden.

 

Indien hackers worden ingeschakeld door rechtspersonen om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot databases of het netwerk van concurrenten waar zij voordeel bij hebben, zullen ook die strafbaar worden gesteld. In sommige gevallen kan het zelfs zo ver gaan dat vestigingen gesloten kunnen worden.

 

In het parlement is de tekst van de richtlijn aangenomen met 541 stemmen voor, 91 tegen en 9 afwezigen. Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd de Raad de richtlijn formeel zal aannemen. Na deze aanname hebben de lidstaten 2 jaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

 

Door: Sander SmitPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.