NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • EP accepteert EU-brede licenties voor muziekdiensten

EP accepteert EU-brede licenties voor muziekdiensten

Goed nieuws voor de aanbieders van online muziekdiensten. Gisteren is er door het Europees parlement een voorstel aangenomen waardoor het voor online muziek aanbieders, zoals spotify, makkelijker wordt om EU-brede licenties te verkrijgen voor het aanbieden van muziek binnen de EU. Het voorstel maakt het ook voor muzikanten mogelijk om de royalties van hun muziek sneller en eenvoudiger te ontvangen. Bovendien krijgen consumenten hierdoor toegang tot een uitgebreider muziek repertoire online.

Volgens Europarlementariër Gallo leidt het vereenvoudigen van muzieklicenties er toe dat er meer licenties worden aangevraagd en het aanbod voor de Europese consumenten zal stijgen. Het voorstel is ingediend als een van de speerpunten van de digitale interne markt binnen de Europese Unie.

Kerndoel van het voorstel is om het voor aanbieders van online muziekdiensten makkelijker te maken om de vereiste rechten te clearen. Nu moeten zij in 27 verschillende lidstaten toestemming krijgen om hun dienst EU-breed te kunnen aanbieden. Een ander belangrijk speerpunt is dat de rechten van muzikanten beter gewaarborgd worden nu de royalties op een eenduidige manier worden verkregen en gedistribueerd. Om deze redenen biedt de voorgestelde regeling grote voordelen boven de huidige, versnipperde situatie.

Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot EU-brede online muziekdiensten, waarbij niet met licentie organisaties per lidstaat onderhandeld hoeft te worden maar dit direct voor de gehele EU wordt geregeld.

Het voorstel is unaniem aangenomen door het comité juridische zaken, dat nu een mandaat heeft om het voorstel met de verantwoordelijke EU ministers te gaan onderhandelen. Het is te hopen dat het voorstel snel werkelijkheid wordt. Innovatie muziekdiensten zullen daardoor een stuk sneller van de grond komen dan nu het geval is.

Door: Sander SmitPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.