NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Energie Consulting Nederland vs Energie Collectief Nederland

Energie Consulting Nederland vs Energie Collectief Nederland

Het is al weer even geleden maar toch vind ik het leuk om deze uitspraak nog even te behandelen. Deze zaak ging over de vraag of de woorden Energie Collectief Nederland van Kobespa Service inbreuk maakten op de handelsnaam van Energie Consulting Nederland. Energie Consulting Nederland vorderde dan ook een verbod van het gebruik van de handelsnamen ECN en/of Energie Collectief Nederland, danwel van een daarop gelijkende handelsnaam, als het gebruik van de domeinnaam www.energiecollectiefnederland.nl en/of www.ecn.nu.

 

In eerste instantie lijkt dit niet zo’n hele lastige vraag, maar wat het nog wel interessant maakte was de vraag of Energie Collectief Nederland ook handelsnaaminbreuk zou kunnen maken op het logo van Energie Consulting Nederland met daarin de letters ECN of Ecned, danwel een onrechtmatige daad kon opleveren.

 

Zoals al volgt uit artikel 1 van de Handelsnaamwet (Hnw) is een handelsnaam “de naam waaronder een onderneming wordt gedreven” . De bescherming is dus in principe alleen beperkt tot de naam, en alle andere elementen vallen hierbuiten. Zo oordeelde de rechter ook, zelfs al bestond dit logo dan voor het grootste deel uit de letters ‘ECN(ed)’.

 

Hoewel er dus geen sprake was van handelsnaaminbreuk, was wel sprake van een onrechtmatige daad. Kobespa was namelijk in dienst geweest bij een concurrent van Energie Consulting Nederland en wist af van laatstgenoemde onderneming, de afkorting ECN én het logo. Bovendien had Kobespa na de sommatiebrief ook nog gebruik gemaakt van de afkorting ECN in haar logo, waardoor zij nodeloos verwarring zaaide bij het relevante publiek in de relevante branche.

 

De rechter oordeelde voorts dat, hoewel ‘Energie’ en ‘Nederland’ algemeen beschrijvende woorden zijn die niet kunnen worden gemonopoliseerd, en dat de woorden ‘Consulting’ en ‘Collectief’ refereren naar de dienstverlening van de ondernemingen, toch de combinatie en de volgorde daarvan als zodanig beschermd kan worden in het handelsnaamrecht, vanwege de lage drempel voor bescherming (anders dan in het merkenrecht).

 

Juist vanwege de combinatie van de woorden, de soortgelijkheid van de diensten en de verwarring die zich ook daadwerkelijk had voorgedaan tussen de twee, oordeelde de rechter daarom dan ook dat sprake was van handelsnaaminbreuk op grond van artikel 5 Hnw.

 

Het verbod tot het gebruik van de handelsnaam Energie Collectief Nederland werd dan ook toegewezen op grond van handelsnaaminbreuk en het gebruik van de afkorting ECN in het logo werd toegewezen op grond van onrechtmatige daad. Alleen het verbod tot het gebruiken van een ‘daarop gelijkende handelsnaam’ werd afgewezen, omdat dit te onbepaald was.

 

Lees hier het vonnis.

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.