NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • EHRM wijst baanbrekend arrest over auteursrecht en uitingsvrijheid

EHRM wijst baanbrekend arrest over auteursrecht en uitingsvrijheid

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wees vorige maand een belangrijk arrest over de verhouding tussen het auteursrecht en het recht op vrijheid van meningsuiting.

Het betrof een zaak aangespannen door verschillende fotografen die het niet eens waren met de uitkomst van hun gerechtelijke procedure in Frankrijk. De Franse rechter had geoordeelde dat de fotografen een schadevergoeding moesten betalen aan een aantal Franse modehuizen, omdat ze zonder toestemming foto’s van de modeshows hadden gepubliceerd. De Franse modehuizen hadden een beroep gedaan op hun auteursrecht met betrekking tot de kleding. Een beroep door de fotografen op het citaatrecht en het mogen reproduceren van werken als onderdeel van het nieuws werd door de Franse rechter afgewezen.

Voor het EHRM deden de fotografen een beroep op de vrijheid van meningsuiting, neergelegd in artikel 10 EVRM. Het EHRM overwoog vervolgens voor het eerst met zoveel woorden dat auteursrechtshandhaving of beperkingen op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken gezien kunnen worden als inbreuk op het recht op vrijheid van meningsuiting.

Het is voor rechthebbenden dus niet meer voldoende om te concluderen dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten. Zo’n inbreuk kan alleen worden toegestaan als die voldoet aan de eisen die artikel 10 lid 2 EVRM. Die eisen zijn, kort gezegd, dat een beperking van de uitingsvrijheid moet zijn voorzien bij wet, een legitiem doel moet dienen, en noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving.

In de onderhavige
zaak oordeelde het EHRM uiteindelijk dat de Franse rechter juist had geoordeeld. Hoewel het verbieden van de publicatie van de foto’s met een beroep op het auteursrecht een beperking opleverde van de vrijheid van meningsuiting van de fotografen, was deze beperking in dit geval volgens het EHRM gerechtvaardigd. De nationale rechter kwam in dit geval een grote beoordelingsvrijheid  (“margin of appreciation”) toe, omdat het een vorm van “commercial speech” betrof. De foto’s droegen in casu niet bij aan een algemeen maatschappelijke debat – bijvoorbeeld  over de rechten van vrouwen in de modewereld, of de druk die jonge meisjes voelen om er hetzelfde uit te zien als de modellen – maar dienden louter een commercieel belang.

De vraag is natuurlijk wanneer de vrijheid van meningsuiting wél het auteursrecht aan de kant zal zetten. Volgens een analyse van Dirk Voorhoof, zal dit bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien sprake is van politieke uitingen en/of uitingen die bijdragen aan een publieke debat . Verder is te verwachten dat preventieve inperkingen van de informatievrijheid – zoals het opleggen van websiteblokkades – minder snel de strenge toets van het EVRM zullen kunnen doorstaan.

Het wachten is nu op een nadere invulling van deze belangwekkende uitspraak door het EHRM.

Auteur: Ilona Bon

BRON: IE-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

dave donderdag 14 februari 2013 18:16

Prachtig dat dit soort modeshows zichzelf op deze manier zo in de voeten schieten. Net als BUMA Stemra die de medemens helpt door de ellende van artiesten als Jantje Smit, Borsato e.a. achter slot en grendel te gooien. Zo wordt die troep uit de publieke ruimte gehouden en vervuilt het de ether en het internet niet langer. Die paar kanslozen die met alle geweld naar Jantje Smit willen luisteren of naar de borsten van dat lelijke meisje Britt Dekker willen kijken, horen daar grof voor te betalen! Dank BUMA!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.