NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Eerste uitspraak inzake Wet Van Dam

Eerste uitspraak inzake Wet Van Dam

Op 12 januari 2012 heeft de kantonrechter te Haarlem de eerste uitspraak gedaan over de Wet Van Dam die op 1 december 2011 in werking is getreden en die, onder meer, het stilzwijgend verlengen van contracten met consumenten verbiedt. Een uitspraak over de Wet Van Dam kan interessant zijn omdat er ten tijde van de invoering onduidelijkheid bestond over de precieze reikwijdte van de wet. Zoals in een eerdere blog aangegeven, ging het hierbij om de vraag of de wet ook geldt voor contracten die al voor 1 december 2011 zijn aangegaan. De casus is als volgt.

De gedaagde heeft op 3 juni 2008 een abonnement van één jaar afgesloten bij een sportschool. Dat abonnement liep op 3 juni 2009 af. Gedaagde heeft op 6 juni 2009 het abonnement opgezegd. Dat is dus drie dagen te laat zodat de overeenkomst pas op 3 juni 2010 zal aflopen. De sportschool is coulant en zegt alleen de eerste 6 maanden in rekening te brengen. Gedaagde weigert te betalen en de Sportschool stapt naar de rechter.

Op het eerste gezicht lijkt de Wet Van Dam niets met deze zaak van doen te hebben. De kwestie speelt immers (ruim) voor inwerkingtreding van de Wet Van Dam op 1 december 2011. De kantonrechter lijkt dit echter geen probleem te vinden en oordeelt dat, hoewel de Wet Van Dam nog niet in werking was getreden, er op die inwerkingtreding vooruit dient te worden gelopen. Reden daarvoor is dat de wet immers de codificatie vormt van de reeds bestaande maatschappelijke visie over hoe redelijkerwijze bij verlengde contracten dient te worden geoordeeld over opzeggingsmogelijkheden.

De kantonrechter lijkt in zijn beoordeling echter wel van verkeerde jaartallen uit te gaan. Zo vermeldt de kantonrechter dat de overeenkomst op 6 juni 2011 is opgezegd en met inachtneming van de Wet Van Dam daardoor op 6 juli 2011 is geëindigd. Volgens de feiten is er echter op 6 juni 2009 opgezegd en zou de overeenkomst, met inachtneming van de Wet Van Dam, op 6 juli 2009 zijn geëindigd. De kantonrechter vergist zich dus twee jaar. Het maakt nogal een verschil of er een half jaar of 2,5 jaar vooruit wordt gelopen op een wet. Bij hantering van de juiste jaartallen kan ik me niet voorstellen dat de kantonrechter tot hetzelfde oordeel zou zijn gekomen.

Dit neemt echter niet weg dat de kantonrechter de Wet Van Dam ook van toepassing acht op overeenkomsten die ten tijde van de inwerkingtreding al waren geëindigd. Vloeit hieruit nu voort dat de Wet Van Dam ook geldt voor bestaande overeenkomsten die voor 1 december 2011 zijn gesloten? Gezien de buitengewoon magere motivering is het zeer de vraag of aan deze uitspraak enige waarde mag worden gehecht voor wat betreft de reikwijdte van de Wet Van Dam. De onduidelijkheid over de reikwijdte van de Wet Van Dam is met deze uitspraak dus nog niet weggenomen.

Lees hier de hele uitspraak.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Gerrie Heevel woensdag 25 januari 2012 17:06

waarom kan ik de pagina niet via gewone mail doorsturen? dat is jammer, vaak uitstelende commentaren.
groet

gerda van den berg maandag 30 januari 2012 10:53

Ik heb het vonnis gelezen en ga er vanuit dat er sprake is van een kennelijke schrijffout (6 juni 2011 i.p.v. 6 juni 2009). Uit de feiten blijkt immers dat de overeenkomst op 6 juni 2009 mondeling is opgezegd en volgens de kantonrechter is met inachtneming van de Wet van Dam de overeenkomst dan ook een maand later op 6 juli 2009 geëindigd. Hoewel dit volgens mij de eerste uitspraak over de Wet van Dam is, en inderdaad mager gemotiveerd is, denk ik wel dat andere kantonrechters dezelfde conclusie zullen trekken. Kantonrechters moeten immers ambtshalve nagaan of er sprake is van een onredelijk beding in de algemene voorwaarden. Het is nu duidelijk gemaakt dat ook bestaande overeenkomsten te allen tijde kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. In voorkomende gevallen zal een andere kantonrechter mijns inziens dan ook tot hetzelfde oordeel moeten komen.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.