NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Eerste Kamer verwerpt unaniem EPD

Eerste Kamer verwerpt unaniem EPD

de Eerste Kamer in vergadering bijeenDe Eerste Kamer heeft, zoals al verwacht, het wetsvoorstel van het elektronisch patiëntendossier (EPD)  verworpen. Direct na de unanieme verwerping sprak een grote meerderheid van de Kamer zich in een motie van senator Tan (PvdA) uit voor een nadere wettelijke regeling voor het vergaren, opslaan en gebruik van medische gegevens.

Volgens de motie moet de nadere wettelijke regeling normen en standaarden bevatten voor zowel digitale dossiervorming en - ontsluiting, als de overdracht van gegevens. De regering wordt eveneens verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken van een elektronische zorgpas, die recht doet aan de zeggenschap van de patiënt over het eigen medisch dossier.

Een tweede motie van senator Tan werd ook aangenomen, zij het zonder steun van D66, OSF en CDA. Deze tweede motie verzoekt de regering alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (LSP) te beëindigen. De CDA-fractie onthield haar steun aan de motie. Volgens CDA-senator Franken moet behouden  blijven wat tot nu toe is opgebouwd rond het EPD. "Het is niet juist om de techniek te straffen voor gebreken in de organisatie. Dat gebeurt als het LSP wordt opgeheven", aldus Franken.

Hiermee is dus definitief, na 14 jaar, een einde gekomen aan het landelijk in te voeren EPD, een project dat inmiddels honderden miljoenen euro's heeft gekost.

Lees hier het hele bericht op de website van de Eerste Kamer.

BRON: Eerste Kamer


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.