NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Eerste Cyber Security Beeld gepubliceerd

Eerste Cyber Security Beeld gepubliceerd


Deze week is het eerste ‘Cyber Security Beeld’ van Nederland gepubliceerd. Ter verbetering van de beveiliging van informatie, systemen en netwerken is afgelopen jaar een Nationale cybersecuritystrategie geformuleerd. Een van de actielijnen van die strategie behelst de realisatie van een adequate en actuele dreigings- en risicoanalyses. Het Cybersecuritybeeld Nederland is de eerste stap in de uitvoering van deze actielijn. In het beeld worden de dreigingen van 2011 beschreven en in een begeleidende brief van de overheid worden concrete maatregelen  beschreven die naar aanleiding van deze dreigingen genomen moeten worden.

Actoren
Volgens GovCERT, de opstellers van het rapport gaat er dreiging uit van diverse typen actoren. De grootste dreiging gaat in potentie uit van statelijke actoren (landen). Zij beschikken namelijk het best over noodzakelijke capaciteiten. Daarnaast gaat van (beroeps)criminelen een grote dreiging uit. Andere actoren zijn hacktivisten, scriptkiddies en terroristen.

Dreigingen en kwetsbaarheden
Digitale spionage, digitale sabotage en digitale criminaliteit zijn de grootste digitale dreigingen waar Nederland mee te maken heeft. In 2011 is een toename van deze incidenten geconstateerd. Er is sprake van een toenemende dreiging van digitale spionage.

Zowel overheden als private organisaties zijn regelmatig slachtoffer van digitale spionage geweest. Deze aanvallen zijn gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van economische of politieke waarde, of op direct geldelijk gewin. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat Nederland een gericht doelwit lijkt. Nederland is echter wel kwetsbaar vanwege de grote afhankelijkheid van ICT-systemen.’

Het merendeel van de incidenten bestaat uit digitale criminaliteit. De dreiging is het hoogst waar het bedrijven burgers betreft.

Digitale criminaliteit is voor de dader zeer aantrekkelijk. Het kan namelijk met een beperkte investering snel winstgevend zijn, terwijl de pakkans laag is. (…) Cybercriminelen zijn goed georganiseerd en hebben specialisaties die zij als dienstverlening aanbieden. Zij voeren hun aanvallen uit in tijdelijke samenwerkingsverbanden die zij op internetfora aangaan.’’


Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen die volgens het rapport de aandacht vragen zijn de informatiebeveiliging bij het uitbesteden van diensten in ‘the cloud’ en het toenemend gebruik van mobiele apparatuur. Bij het uitbesteden van diensten in ‘the cloud’ is moeilijker te overzien of de veiligheid van de data voldoende gewaarborgd is. Het toenemend gebruik van mobiele apparatuur is een groeiend risico vanwege de hoge penetratiegraad. De verwachting is dat serieuze aanvallen gericht op mobiele apparatuur de komende jaren zullen toenemen.

Sascha Hoogerwerf

BRON: nctb.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.