NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Een rechter mag internetten, maar....

Een rechter mag internetten, maar....

.....moet daarbij wel oppassen wanneer hij gebruik maakt van informatie op het internet. Met name dient de rechter patijen daar over te informeren en in de gelegenheid te stellen daarop te reageren. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad fluit hierin het Hof Den Bosch terug, die uit eigen beweging informatie op het internet had gebruikt ten behoeve van haar beslissing.

Het Hof had zich in zijn beslissing gebaseerd op gegevens die het heeft ontleend aan een eigen zoektocht op een internetsite, zonder één van de procespartijen daarvan in kennis te stellen of de gelegenheid te bieden op die gegevens te reageren.

Die procespartij stapt daarom naar de Hoge Raad met een klacht. De Hoge Raad oordeelt dat deze klacht gegrond is. Volgens de Hoge Raad, "heeft het hof zijn beslissing kennelijk doen steunen op feitelijke gegevens die niet in het procesdossier voorkwamen, maar die het uit eigen beweging op internet heeft gevonden. Door die gegevens aan zijn beslissing ten nadele van die procespartij ten grondslag te leggen, zonder dat deze de gelegenheid heeft gekregen van die gegevens kennis te nemen en daarop desgewenst te reageren, heeft het hof gehandeld in strijdmet het beginsel van hoor en wederhoor (vgl. HR 15 april 2011, LJN BP5612, NJ 2011/180)."

Saillant detail is nog dat uit de conclusie van de AG bij de Hoge Raad blijkt, dat het Hof die gegevens heeft gebruikt ten behoeve van een overweging ten overvloede......
BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.