NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Een onderzoek naar netneutraliteit in Europa

Een onderzoek naar netneutraliteit in Europa

Neelie Kroes, de beheerder van netneutraliteit in Europa, heeft een jaar geleden de Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beperkingen die internetproviders en aanbieders van mobiele netwerken in Europa opleggen aan hun klanten. Hierbij moet gedacht worden aan contractuele en technische beperkingen betreffende het gebruik van Peer2Peer- of VoIP (bellen via internet) diensten, of juist aan de voorkeursbehandeling van bepaalde diensten waardoor andere diensten worden afgeknepen.

Kroes schrijft in haar blog dat ze deze opdracht heeft gegeven, omdat ze eerst een goed beeld voor ogen wilde hebben voordat zij zou ingrijpen in de markt van communicatiediensten om netneutraliteit te garanderen. De resultaten uit het onderzoek zijn nu bekend gemaakt.

Het onderzoek is erg breed opgezet en verdisconteert niet de verschillende situaties die in de verschillende meewerkende landen van toepassing zijn. Tevens hebben de ondervraagde partijen (ruwweg 400 aanbieders van mobiele en vaste netwerken) op zeer uiteenlopende wijze antwoord gegeven op de gestelde vragen. Hierdoor kunnen moeilijk concrete conclusies getrokken worden. Wel geeft het een globaal beeld van het aantal gevallen waarin de toegang tot bepaalde communicatiediensten wordt beperkt en welk percentage eindgebruikers hier last van heeft. BEREC noemt het onderzoek zelf dus ook een “snapshot” van de huidige stand van zaken op de Europese communicatiemarkt.

Kroes pikt enkele resultaten uit het onderzoek:

For the first time we know that at least 20%, and potentially up to half of EU mobile broadband users have contracts that allow their Internet service provider (ISP) to restrict services like VOIP (e.g. Skype) or peer-to-peer file sharing.

Around 20% of fixed operators (spread across virtually all EU member states) apply restrictions such as to limit peer-to-peer volumes at peak times. This can affect up to 95% of users in a country.

At the same time, in nearly all Member States, most if not all ISPs offer fixed and mobile Internet access services that are not subject to such restrictions. According to the BEREC figures 85% of all fixed ISPs and 76% of all mobile ISPs propose at least one unrestricted offer. So the market is generally providing choice, but in some countries the choices are quite limited in some EU countries.”

Samen met BEREC trekt zij de volgende conclusies:

First, consumers need clear information on actual, real-life broadband speeds. Not just the speed at 3 am, but the speed at peak times. The upload as well as the download speed. The minimum speed, if applicable. And the speed you’ll get when you’re also watching IPTV as part of your triple-play bundle, or downloading a video on demand via a premium “managed” service. Plus, you should know what those advertised speeds typically allow you to do online.

Second, consumers also need clear information on the limits of what they are paying for. Clear, quantified data ceilings are much better than vague “fair use” policies that leave too much discretion to Internet Service Providers (ISPs). They allow low-volume users to look for deals that suit them. And they incentivise ISPs to price data volumes in ways that reflect costs, and so support investment in modernising networks as traditional voice revenues decline.

Third, consumers also need to know if they are getting Champagne or lesser sparkling wine. If it is not full Internet, it shouldn’t be marketed as such; perhaps it shouldn’t be marketed as “Internet” at all, at least not without any upfront qualification. Regulators should have that kind of control over how ISPs market the service.

Het doel van Kroes is duidelijk. Meer informatie over de werkelijke prestaties van diensten, zodat de klant een geïnformeerde keuze kan maken betreffende de dienst die het beste aansluit op haar wensen.

Uit het onderzoek blijkt, volgens Kroes, genoeg reden om in te grijpen. Ik verblijf in afwachting over hoe dit concreet gaat gebeuren. De kans is groot dat nationale wetgevers - te zijner tijd -  worden opgedragen de genoemde problemen bij wet te ondervangen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.