NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Een nieuwe maatman: ‘de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker’

Een nieuwe maatman: ‘de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker’

Gisteren heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage een zeer lezenswaardig arrest gewezen in de zaak tussen Tempur en Medicomfort. Met dit arrest bekrachtigd het gerechtshof het vonnis in eerste aanleg. Voor een inhoudelijke beoordeling van het arrest verwijs ik naar de blog van Menno Heerma van Voss.

Het arrest is niet alleen een handig middel om de huidige AdWords-jurisprudentie weer naar voren te halen, maar het gerechtshof heeft een poging ondernomen om invulling te geven aan een begrip dat nog niet zo lang geleden door het Hof van Justie voor de Europese Unie is geïntroduceerd, namelijk: de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker (zie arrest Google / Louis Vuitton e.a. en Interflora).

Na de introductie van het begrip, heb ik mijzelf altijd afgevraagd wat het Europese Hof er eigenlijk mee bedoelt. Het Europese Hof heeft het begrip geïntroduceerd, maar niet gedefinieerd of omschreven. Dit is niets nieuws, maar - met mijn studie in het achterhoofd - heeft het begrip ‘internetgebruiker’ mij wel een klein beetje bezig gehouden.

Gielen verwees in een van mijn studieboeken naar een ‘internetconsument’ en noteerde daarbij ‘dat de internetconsument kritischer is dan de gewone consument’ (Kort begrip, p. 591 met verwijzing naar een uitspraak van de Rb. Breda 28 juli 2004, IER 2004 (6), p. 420-423 m.nt. EHH).

Nu heeft het Gerechtshof een poging gewaagd om de kenmerken van een de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker te benoemen. Het Gerechtshof beantwoord (helaas) niet de vraag of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker een lager aandachtsniveau heeft dan ‘de gemiddelde geïnformeerde omzichtige en redelijk oplettende consument’ (zie arrest Gut Springenheide). Wel biedt het Gerechtshof de volgende aanknopingspunten, in het bijzonder:

‘ (…) wat er ook zij van de vraag of “de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker" (de maatman) een lager aandachtsniveau moet worden toebedacht dan “de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument”, de maatman in het huidige tijdsgewricht, gelet op zijn kennis van en ervaring met de werking van het internet in het algemeen en zoekmachines in het bijzonder, van welke ervaring deel uitmaakt met vermelding van “Advertentie” of “Advertenties”, danwel “Gesponsorde links” in het gekleurde kader links of boven de advertenties aan de rechterzijde van het scherm, op de hoogte is van zoekmachines) een merknaam als zoekwoord intypt, niet alleen aan de merkhouder gelinkte zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het scherm, maar ook boven de natuurlijke zoekresultaten.’ (ro. 17)

Een ding is zeker: het Gerechtshof gaat er vanuit dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker heel goed bekend is met het gebruik van adwords. Kan daaraan echter een conclusie worden verbonden dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker even kritisch is als de internetconsument waar Gielen naar verwijst? Het Gerechtshof ontwijkt deze vraag.

Vervolgens gaat het Gerechtshof de verschillende functies van het merk af en oordeelt of Medicomfort afbreuk doet aan één van de functies van het merk. Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk.

Ik ben erg benieuwd hoe er vanuit wetenschappelijke kringen wordt gereageerd op deze invulling  door het Hof van het begrip ‘de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker’.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Wilbert donderdag 24 november 2011 09:07

Zeker een interessante opvatting van het hof. ik geef veel workshops en trainingen op het gebied van AdWords, maar als ik vraag hoe de mensen kijken naar de advertenties en zoekresultaten, dan blikt dat heel uiteenlopend te zijn. Zou leuk zijn als er groot een onderzoek aan gekoppeld zou zijn dat zou aantonen hoe de 'gemiddelde internetgebruiker' hier tegenaan kijkt.

Genia Rimen donderdag 24 november 2011 14:36

'De normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker" is een juridisch begrip, maar ik denk dat praktisch onderzoek wel aanwijzingen kan bieden op welke wijze het begrip nader ingevuld zou kunnen worden, al is aan een dergelijk onderzoek wel een houdbaarheidsdatum verbonden. De techniek en de rechtspraak blijven zich immers ontwikkelen.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.