NL EN

Een markt voor persoonsgegevens

Prof. mr. E.J. Dommering bespreekt in de meest recente editie van het tijdschrift Mediaforum zijn visie op de toekomst van privacy. In deze post zal ik zijn visie samenvatten tot wat volgens mij de essentie is.

 

Het idee van Dommering is gebaseerd op de gedachte dat persoonsgegevens een belangrijke grondstof zijn geworden die de nieuwe valuta van de digitale wereld vormen. Het is op het moment echter nog zeer ondoorzichtig wat er precies gebeurt met persoonsgegevens in de digitale wereld. In een recent onderzoek van Considerati en het CBP werd geconcludeerd dat de gemiddelde Nederlander in 250 tot 500 databanken staat geregistreerd.

 

Het idee van Dommering is dat de gebruiker controle moet krijgen over wat er op internet met zijn persoonsgegevens gebeurt, wie de gegevens mag ontvangen en wie ze verder mag exploiteren. Dommering verwijst naar het ‘recht op informationele zelfbeschikking’ dat in de jaren tachtig door de hoogste Duitse rechter werd erkent. De CBP is echter te klein van omvang en te druk met ander werk om collectief het informationele zelfbeschikkingsrecht van de burgers te waarborgen. Volgens Dommering is de beste manier om dit effectief aan te pakken het oprichten van collectieve beheersorganisaties die de persoonsgegevens van gebruikers beheren. Dit zou mogelijk een taak voor ISP’s kunnen zijn. Omdat persoonsgegevens een waarde hebben (zie de bedrijfsmodellen van Google en Facebook), staat de burger sterker als hij collectief zijn recht op het gebruik hiervan kan uitoefenen. Dommering pleit voor het organiseren voor een markt van persoonsgegevens, alhoewel hij toegeeft dat het niet eenvoudig wordt.

 

Volgens Dommering kan de collectieve beheersorganisatie voor persoonsgegevens een prijs vragen voor bepaalde typen gebruik van persoonsgegevens van haar aangeslotenen. De gebruiker kan dan kiezen bij welke organisatie hij zich aansluit, of welk pakket hij afneemt. De prijsstelling zorgt voor meer transparantie van het gebruik van gegevens. Daarnaast zijn er andere positieve effecten te bedenken, zoals dat spam tot een serieus economisch probleem voor de spammer wordt.

BRON: Mediaforum


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Eyeopener maandag 21 december 2009 14:41

Information is the name of the game

Voorheen was ik eigenaar van een handelsinformatiebureau wat recherchewerkzaamheden verrichtte: het telefonisch verzamelen en analyseren van persoons- en bedrijfsgegevens uit openbare en gesloten bronnen. De gegevens werden in opdracht voor het neusje van de zalm van de bovenwereld verwerkt in rapporten voor verhaal-, krediet-, fraude-, risicoanalyse-, achtergrond en opsporingsonderzoek.

Het doel van deze site is burgers een inkijk in de schimmige wereld van de illegale handel in persoons- en bedrijfsgegevens te geven. Burgers zijn onvoldoende bekend door wie en met welk doel er handel in privé- en bedrijfsgegevens plaatsvindt en waar die informatie blijft. Middels originele tapverslagen, onderzoeksopdrachten en geluidsfragmenten zal worden aangetoond dat naast de overheid 'Big Brother' ook bestaat in de vorm van bedrijven, die heimelijk handelen in vertrouwelijke informatie. Maar ook is deze site een waarschuwing voor ambtenaren en medewerkers van bedrijven die persoons- en bedrijfsgegevens beheren en wetenschap dienen te nemen van het fenomeen pretexting en social engineering.

Mensen en bedrijven hebben steeds meer de behoefte om te beschikken over een goede informatiepositie. Hierdoor is vanuit de samenleving een enorme vraag naar vertrouwelijke privé- en bedrijfsinformatie, die langs officiële weg niet te achterhalen is. Banken, verzekeringen, advocaten, recherchebureaus, curatoren, schuldeisers, zakenpartners, ex-echtgenoten, criminelen en journalisten: er zijn altijd partijen die meer willen weten dan uit openbare bronnen te destilleren is en verlangen naar persoons- of bedrijfsgegevens uit gesloten bronnen.

De vraag naar persoonsgegevens is groot omdat ze 'privé-informatie' over een persoon geven. Daardoor zijn ze het gereedschap voor opsporingsonderzoek, vormen ze de bouwstenen voor het doen aan fraude onderzoek en zijn ze de sleutel tot een goede informatiepositie in gerechtelijke procedures bij verhaal of alimentatiekwesties. Maar ook bij het doen aan risicomanagement en achtergrondonderzoek, zijn ze een waardevol instrument. Oftewel persoonsgegevens zijn de puzzelstukken voor preventief en reactief onderzoek, waarmee een partij zo volledig en betrouwbaar mogelijk in kaart kan worden gebracht, met als doel objectieve waarheidsvinding.

Aangezien partijen -veelal door het outsourcen om zelf 'schone handen' te houden- gegevens uit gesloten bronnen blijven proberen te bemachtigen voor het nastreven van eigen doelstellingen, dient de politiek 'het geven van opdracht tot informatieverzameling van persoonsgegevens uit gesloten bronnen c.q. heling daarvan' strafbaar te stellen.

Ondertussen blijven databanken van overheidsinstellingen en bedrijven met daarin waardevolle persoons- en bedrijfsgegevens uit gesloten bronnen, een gewild doelwit van privaat speurwerk dat vooral steunt op de vaardigheid van pretexting: het onder valse voorwendselen naar een bedrijf of overheidsinstelling bellen om via een medewerker toegang tot de databank met gevoelige informatie te krijgen. Door deze effectieve recherchemethode kunnen 'onbevoegden' alle informatie over een persoon of bedrijf achterhalen: GBA-, telefoon-, paspoort-, rijbewijs-, passagier-, bank-, loondienst-, uitkering-, werkgever-, voertuig-, justitiële-, deurwaarder-, medische-, CRI-, BKR-, fiscale en financiële gegevens.
http://www.michelkraay.nl/

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.