NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Een dure misser in offerte bij aanbestedingsprocedure

Een dure misser in offerte bij aanbestedingsprocedure

Een pijnlijke fout door taxibedrijf Lemsom in een aanbestedingsprocedure is door de rechtbank Dordrecht enigszins verzacht.

Lemsom had een offerte uitgebracht ten aanzien van een aanbesteding van leerlingenvervoer in een aantal gemeenten. Lemsom eindigde als eerste met betrekking tot een aantal percelen, zodat de opdracht aan haar werd gegund.

Na het sluiten van de overeenkomst op basis van de offerte, bleek echter dat Lemsom een ernstige rekenfout had gemaakt bij het berekenen van haar vaste kosten. De kosten waren niet per jaar (200 dagen) maar per dag berekend. Als gevolg daarvan heeft Lemsom de gemeenten een factuur gestuurd van meer dan 45.000 euro om de fout te verrekenen. Partijen verschillen van mening over de vraag of die factuur betaald dient te worden.

Volgens de gemeenten is een geldige overeenkomst gesloten en mochten zij er redelijkerwijs van uit gaan dat Lemsom zich wilde binden conform de offerte. Volgens Lemsom is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid en de beginselen van behoorlijk bestuur als de gemeenten haar houden aan de foutieve bedragen.

De rechter stelt vast dat de fout in beginsel voor rekening dient te komen van degene die de fout maakte, in casu Lemsom. Van de gemeenten had echter verwacht mogen worden dat zij bij het beoordelen van de offerte hadden ontdekt dat de bedragen niet juist waren berekend. Op zijn minst hadden de gemeenten vragen moeten stellen toen bleek dat Lemsom een ruim 50% lagere prijs heeft geoffreerd dan de gemiddelde prijs.

Toch kan de fout niet geheel hersteld worden. Indien de kosten namelijk op de juiste manier berekend worden, leidt dat ertoe dat Lemsom niet meer als beste uit de bus komt. De als 2e geeindigde inschrijver zou in dat geval de gemeenten aan kunnen spreken omdat de opdracht dan in beginsel aan hem gegund had moeten worden. De gecorrigeerde bedragen moeten dan ook lager zijn dan de bedragen die geoffreerd zijn door de als 2e geƫindigde inschrijver.

De rechter overweegt dat de gemeenten en Lemsom opnieuw om de tafel moeten om te onderhandelen over een redelijke aanvulling op het foutieve bedrag. De door Lemsom gevorderde bedragen zijn in ieder geval te hoog en worden afgewezen.

Lees het vonnis hier

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (2)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.