NL EN

EDPS en Neelie Kroes over ACTA

In aanloop naar de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vraag in hoeverre de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) strookt met de fundamentele mensenrechten, heeft de European Data Protection Supervisor (EDPS) alvast haar mening hierover geuit. Dit heeft zij gedaan in een lezenswaardige opinie van 24 april jl.

 

De grootste bezwaren van de toezichthouder op het verdrag zijn de volgenden:

 

In het algemeen vindt de EDPS de handhavingsmiddelen te ver gaan. Zodra het gedrag van internetgebruikers en hun elektronische communicatie in de gaten wordt gehouden en daarbij geen onderscheid wordt gemaakt  naar de mate waarin inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom, is dit in de ogen van de toezichthouder  disproportioneel. Ook acht zij dit in strijd met artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikelen 7 en 8 van het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie. Hier zou, volgens haar, een onderscheid gemaakt dienen te worden tussen kleine, not-for-profit inbreuken en inbreuken op grote schaal, voor commerciële doeleinden.

 

Meer gedetailleerd vindt de toezichthouder dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de artikelen 27 en 23 ACTA. In artikel 27 is onduidelijk of alleen inbreuken op grote schaal worden aangepakt en de term “commerciële schaal” in artikel 23 vindt het EDPS te vaag.

 

Voorts is ook de term “bevoegde autoriteiten” in artikel 27 lid 4 niet voldoende duidelijk. Hierdoor rijst de vraag of wel is verzekerd dat alleen rechterlijke instanties de afgifte van persoonlijke gegevens van vermoedelijke inbreukmakers kunnen gelasten.

 

ACTA bevat, tot slot, onvoldoende beperkingen en waarborgen met betrekking tot de implementatie van middelen die het monitoren van elektronische communicatienetwerken behelzen. Ook hier ontbreken waarborgen op het gebied van gegevensbescherming, effectieve rechterlijke controle en het recht op een eerlijk proces.

 

Ook Eurocommissaris Neelie Kroes heeft zich over ACTA uitgelaten. Volgens Kroes hoeven we ons namelijk geen zorgen meer te maken over ACTA. Dit liet zij onlangs weten op een congres in Berlijn.

 

Ze hield een speech over het belang van een vrij en open internet. Hierin zei ze ook het volgende:

 

We have recently seen how many thousands of people are willing to protest against rules which they see as constraining the openness and innovation of the Internet. This is a strong new political voice. And as a force for openness, I welcome it, even if I do not always agree with everything it says on every subject. We are now likely to be in a world without SOPA and without ACTA. Now we need to find solutions to make the Internet a place of freedom, openness, and innovation fit for all citizens, not just for the techno avant-garde.”

 

De uitspraken van Kroes zijn op zijn minst opvallend te noemen omdat het Europese Hof van Justitie zich nog moet buigen over de vraag in hoeverre het ACTA verdrag strookt met de fundamentele mensenrechten en het Europese Parlement nog over het verdrag dient te stemmen. De uitkomst hiervan staat geenszins vast.

 

Kortom, de wereld is weer twee anti-ACTA stemmen rijker. Het wachten is op het Europese Hof en het Europese Parlement, voor misschien wel de genadeklap.

 

Lees hier de opinie van het EDPS en hier de speech van Neelie Kroes.

 

Door: Mathijs de VosPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.