NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Duitse rechter: YouTube moet gaan filteren

Duitse rechter: YouTube moet gaan filteren

Een opmerkelijke uitspraak vorige week van het Hamburger Landgerichts: Google als eigenaar van YouTube maakt weliswaar zelf geen inbreuk op auteursrechten, maar moet voortaan wel alle video’s die worden geupload op YouTube gaan controleren op inbreukmakend materiaal.

GEMA, het Duitse zusje van BUMA, stelde Google aansprakelijk vanwege 12 muziekvideo’s die op YouTube waren geplaatst en waarvoor geen licentie was gegeven. Google verweerde zich door te stellen dat zij zelf geen inbreuk maakt, maar dat de uploaders van de betreffende video’s dat doen. Daarnaast heeft YouTube een ‘red flag’ systeem waarmee rechthebbenden Google kunnen attenderen op inbreukmakende video’s. Google verwijdert de gevlagde video’s dan. Verder gaat de verantwoordelijkheid van Google niet, vindt Google.

De Duitse rechter is het daar niet mee eens, en heeft nu geoordeeld dat als video’s eenmaal gevlagd zijn, Google de verplichting heeft om niet alleen maatregelen te nemen om die video’s te verwijderen, maar ook om toekomstige inbreuk te voorkomen. En dus moet Google voortaan al het nieuwe materiaal dat via YouTube wordt geupload, gaan controleren op die gevlagde video’s. En niet alleen dat, ook moet Google gaan controleren of er video’s worden geupload die lijken op de gevlagde video’s, bijvoorbeeld live versies. Dat betekent dat er moet worden gefilterd op inhoud, én op keywords.

Hoe er moet worden omgegaan met zogenaamde ‘false positives’, is niet duidelijk (filteren op keywords kan gemakkelijk een vals positief resultaat geven, bijvoorbeeld ‘Madonna’ terwijl het een homevideo betreft waarin een meisje Madonna nadoet). Dat zou betekenen dat Google inderdaad alle video’s op inhoud moet bekijken, en daarnaast een extra check moet doen op de video’s die door het keyword filter worden gevangen, en dan zelf moet nagaan of het materiaal betreft dat mogelijk te veel lijkt op de gevlagde video’s.

Deze Duitse uitspraak legt aan Google een zeer vergaande filterverplichting op die in mijn ogen regelrecht in strijd is met het verbod om aan internet service providers een algemene toezicht- en zoekverplichting op te leggen. Artikel 15 van de E-Commerce Richtlijn bepaalt heel duidelijk dat lidstaten:

“[leggen de dienstverleners] geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.”

Precies om deze reden heeft het Hof van Justitie EG in de Scarlet/Sabam en Netlog/Sabam uitspraken bepaald dat een filterverplichting die erop neerkomt dat al het internetverkeer respectievelijk al het opgeslagen materiaal moet worden gecontroleerd op inbreukmakend materiaal, niet is toegestaan. Ook in de L’Oréal/eBay-uitspraak heeft het HvJEU bepaald dat vanwege artikel 15 “maatregelen die van de verlener van de online-dienst worden verlangd niet kunnen bestaan in het actief surveilleren van alle gegevens van ieder van zijn klanten om elke toekomstige inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten via de site van die dienstverlener te voorkomen.” Een dergelijke maatregel zou bovendien in strijd zijn met artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn dat immers bepaalt dat maatregelen billijk en evenredig moeten zijn en niet overdreven kostbaar mogen zijn, aldus het HvJEU. En dat is nu precies waartoe de Hamburgse rechtbank YouTube wel verplicht.

Tot slot: de filterverplichting geldt niet voor materiaal dat al op de servers van YouTube staat. Een schrale troost, want er worden per dag 4 miljard video’s geupload.

Ik zou zeggen: genoeg redenen om in hoger beroep te gaan!

BRON: Tweakers, Der Spiegel


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (5)

Anoniem woensdag 25 april 2012 15:05

YouTube biedt auteursrechthebbenden reeds de mogelijkheid om content te filteren.

Zie https://www.youtube.com/t/contentid

Milica Antic woensdag 25 april 2012 15:13

Klopt, maar dat vond de Duitse rechter niet voldoende.

Sander van Rijnswou woensdag 25 april 2012 15:31

Voor zover ik uit dit artikel het Duitse vonnis begrepen heb zie ik niet waarom het in tegenspraak met L’Oréal/eBay zou zijn.

Inderdaad wordt in L’Oréal/eBay gesteld dat “de maatregelen die van de verlener van de online-dienst worden verlangd niet kunnen bestaan in het actief surveilleren van alle gegevens van ieder van zijn klanten om elke toekomstige inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten via de site van die dienstverlener te voorkomen.”

Maar het hof concludeert toch dat “de beheerder van een elektronische marktplaats kan worden gelast om maatregelen te treffen die niet alleen bijdragen tot het doen eindigen van de door de gebruikers van die marktplaats gepleegde inbreuken op die rechten, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard.” Een voorbeeld dat wordt genoemd is de inbreukmaker te schorsen teneinde nieuwe inbreuken van diezelfde aard door diezelfde handelaar op diezelfde merken te voorkomen.

De Duitse rechter eist alleen monitoren om inbreuken te voorkomen die al eerder gesignaleerd zijn, en dus niet monitoren om elke toekomstige inbreuk te voorkomen. Met andere woorden als eenmaal is vastgesteld dat een video inbreuk makend is, dan mag de rechter eisen dat hij verwijderd wordt en dat hij in de toekomst verwijderd blijft. Hij kan niet eisen dat uploaden van een andere video waarvan nog niet is vastgesteld dat ze inbreuk maakt geblokkeerd wordt.

In hoeverre de E-Commerce Richtlijn aan zo een verplichting in de weg staat laat ik in het midden, maar L’Oréal/eBay lijkt mijn geen obstakel. Nieuwe prejudiciële vragen lijken op zijn plaats.

Joost van Dijk donderdag 26 april 2012 07:43

In aanvulling op de kritische commentaar hierboven: Ook de vergaande betekenis die in dit artikel aan de Sabam zaken wordt toegeschreven klopt mijn inziens niet. De wens van de schrijfster is duidelijk de vader van de gedachte. Maar de vraag zou inderdaad aan het Europees Hof voorgelegd kunnen worden. Overigens heeft YouTube de techniek al voorhanden en is de vraag dus eigenlijk of zij die wil cq moet gebruiken. gedachte. Tenslotte: Er wordt natuurlijk eerst op keyword gefilterd en pas daarna op inhoud. Nazingen van Madonna behoeft geen enkel probleem op te leveren.

Ben woensdag 2 mei 2012 20:07

Als ze zelf muziek video's kunnen uploaden moeten ze er maar mee leren leven dat het door anderen opnieuw geupload word. Verder vraag ik me af of ze überhaupt wel met de rechthebbende aan tafel gezeten hebben, laatst nog gelezen dat Sony music in duitsland miljoenen misgelopen was omdat hun Buma/Brein zonodig wou filteren. Of heb ik dat voledig misbegrepen?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.