NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Duitse privacywaakhonden blokkeren doorgifte data naar VS

Duitse privacywaakhonden blokkeren doorgifte data naar VS

De Duitse privacytoezichthouders (Datenschutzbeauftragten) eisen opheldering van de federale overheid over de vergaande dataverzamelingspraktijken van buitenlandse opsporings- en veiligheidsdiensten, in het bijzonder het PRISM programma van de Amerikaanse National Security Autority (NSA).  In de tussentijd zal geen toestemming worden verleend voor nieuwe data transfers vanuit Duitsland naar niet-EU landen. Dit is besloten tijdens een conferentie op 24 juli 2013 in Bremen.

Om een passend niveau van privacybescherming bij doorgifte van persoonsgegevens tussen de EU en de VS te waarborgen, zijn in 2000 de ‘Safe Harbor-beginselen’ in het leven geroepen. Ook voor de doorgifte naar andere niet-EU lidstaten zijn vergelijkbare waarborgen ingebouwd. Op grond van Richtlijn 95/46/EG (Data Protectie Richtlijn) beschikken nationale toezichthouders over het recht de doorgifte van data tijdelijk of definitief te verbieden bij een redelijk vermoeden dat de beginselen niet worden nageleefd. Volgens de Datenschutzbeauftragten maken buitenlandse opsporings- en veiligheidsdiensten, met name de NSA, momenteel op grote schaal inbreuk op de ‘Safe Harbor- beginselen’.

In juni van dit jaar kwam aan het licht dat de NSA via het PRISM programma enorme hoeveelheden data opvraagt bij grote en minder grote Amerikaanse technologiebedrijven. Dit heeft in Duitsland en de rest van Europa tot een golf van verontwaardiging geleid. Van de ‘Safe Harbor-beginselen’ kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de doorgifte van persoonsgegevens in het belang is van de nationale veiligheid. In het surveillance programma van de NSA is echter lang niet altijd sprake van enige verdenking. Evenmin zijn dergelijke grootschalige gegevensvorderingen noodzakelijk of proportioneel. Afwijking van de beginselen is volgens de Duitse toezichthouders dan ook niet gerechtvaardigd.

De Datenschutzbeauftragten roepen de Duitse overheid en Europese Commissie nu op om de dataverzamelingspraktijken van buitenlandse opsporings- en veiligheidsdiensten in overeenstemming te brengen met de ‘Safe Harbor-beginselen’. Tot dat zover is maken de Duitse toezichthouders gebruik van hun bevoegdheid om ieder nieuw verzoek tot doorgifte van persoonsgegevens voorlopig af te wijzen. Datadoorgifte tussen Duitsland en niet-EU landen die nu al plaatsvindt wordt opnieuw getoetst aan de beginselen en waar nodig ook tijdelijk geblokkeerd.

Het verscherpte toezicht heeft gevolgen voor Duitse bedrijven die gebruik maken van Amerikaanse clouddiensten. Net als in Nederland is in Duitsland de gegevensverwerker eindverantwoordelijk voor de wettelijk naleving van de datadoorgifte via de cloud. Als blijkt dat een Amerikaanse partij de ‘Safe-Harbor-beginselen’ niet kan waarborgen, zullen bedrijven nieuwe persoonsgegevens (tijdelijk) niet in de Amerikaanse cloud mogen opslaan.

Door: Nick KruijsenPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.