NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Downloadforum FTD gaat per 1 maart op zwart

Downloadforum FTD gaat per 1 maart op zwart

Na de geruchtmakende zaak tussen Eyeworks en FTD over de film Komt Een Vrouw Bij De Dokter (zie berichtgeving over de ex-parte, het kort geding en het hoger beroep) volgde vorige week de uitspraak van de bodemrechter van de Rechtbank Haarlem in de zaak die door FTD aangespannen was tegen Brein.

 

FTD vorderde dat de rechtbank voor recht zou verklaren dat (i) downloaden uit illegale bron toegestaan is (ii) FTD geen inbreuk maakt op auteursrechten en (iii) niet onrechtmatig handelt. Daarnaast vorderde FTD een rectificatie door Brein omdat Brein FTD in de media afschilderde als illegaal. In reconventie stelde Brein dat FTD inbreuk maakt op auteursrechten en onrechtmatig handelt.

 

Hoewel alle vorderingen van FTD worden afgewezen, kunnen in het vonnis toch de nodige overwinningen voor FTD gelezen worden. Zo stelt de rechter - net als het Hof Den Haag in het hoger beroep in de Eyeworks zaak - vast dat downloaden onder de thuiskopie exceptie valt en dus is toegestaan. Ook als het gaat om downloaden uit illegale bron. Waar downloaden (voor eigen gebruik) dus legaal is, maakt degene die een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de rechthebbende uploadt wel inbreuk op het auteursrecht.

 

Eveneens in navolging van het Hof Den Haag komt de rechtbank tot de conclusie dat FTD de auteursrechtelijk beschermde werken niet (mede) openbaar maakt en dus niet zelf inbreuk pleegt op de auteursrechten van degenen die bij Brein aangesloten zijn. FTD biedt namelijk op geen enkele manier een signaal aan naar het bestand. FTD geeft slechts informatie over de titel en vindplaats van het bestand door middel van zogenaamde ‘spots’, die door haar gebruikers worden geplaatst.

 

Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of FTD onrechtmatig handelt. De rechtbank stelt dat dit het geval is, omdat FTD – kort gezegd – ertoe bijdraagt dat uploaders hun doel bereiken. De rechtbank gaat er daarbij van uit dat een deel van de gebruikers die de spots plaatsen ook degenen zijn die het bestand waarnaar de spot verwijst hebben geupload.

 

De volgende omstandigheden spelen mee in de beoordeling van de rechtbank:

- spots plaatsen is erg eenvoudig

- de geplaatste spots zijn makkelijk te vinden vanwege de indeling in categorieën

- er is een watchlist is waardoor men gewaarschuwd wordt als een bepaald bestand is geupload

- FTD heeft moderators

- er is een beloningssysteem voor uploaders (d.m.v. zogenaamde kudo’s)

- er is een mogelijkheid om uploadverzoeken te doen

- FTD verwerft inkomsten met het platform

 

De rechtbank oordeelt dat FTD onrechtmatig handelt en gebiedt het platform om alle spots te verwijderen die verwijzen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal van de bij Brein aangesloten auteurs. Ook moet FTD dergelijke spots verwijderd houden, wat erop neerkomt dat FTD verplicht is om te voorkomen dat spots die verwijzen naar illegaal geuploade bestanden op het platform verschijnen. 

 

Opvallend is dat veel van de omstandigheden die ten grondslag liggen aan het oordeel van de rechtbank puur zien op het faciliteren van downloaden, waarvan de rechtbank nu juist aangeeft dat het niet onrechtmatig is. Gezien de redenering van de rechtbank had het dan ook veeleer voor de hand gelegen om slechts het stimuleren van uploaden te verbieden. Het platform zou in dat geval relatief makkelijk aan te passen zijn, door bijvoorbeeld de opties tot het geven van kudo’s en het plaatsen van uploadverzoeken te verwijderen.

 

Omdat de rechtbank in het dictum het aanwezig hebben van spots heeft verboden, kan FTD, zelfs met verwijdering van elke verwijzing naar uploaden, niet voldoen aan het vonnis. De enige manier om aan het vonnis te voldoen is door alle spots vooraf te filteren op onrechtmatigheid. Omdat dat feitelijk een ondoenlijke opgave is en omdat er niet veel content over zal blijven, heeft FTD besloten om per 1 maart haar deuren te sluiten.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Jeroen de Kreek dinsdag 22 februari 2011 11:58

Ook uploaden is een verveelvoudiging die een kopie voor eigen gebruik zijn kan. Uploaden is geen openbaar maken. Overigens zijn lidstaten op grond van paragraaf 52 van de EU Auteursrechtrichtlijn bij de toepassing van een beperking of restrictie inzake het kopiëren voor privé-gebruik (art 16c Aw) overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), gehouden eveneens te bevorderen dat vrijwillige maatregelen worden genomen om het doel van deze beperking of restrictie te helpen bereiken. Een verbod op FTD omdat het ertoe bijdraagt dat uploaders hun doel bereiken, kan niet omdat dan het gebruik van de thuiskopieerregeling (en dus verspreiden cultuur) wordt tegen gegaan.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.