NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Discussie embedden kent geen einde

Discussie embedden kent geen einde

De oplettende lezer zal nu wel door hebben dat er veel commotie is rondom het beleid van Buma ten aanzien van embedded video’s. Voor de minder oplettende lezer hier, hier, hier, hier en hier een update in chronologische volgorde. Voorlopig zal Buma dus niet heffen op het gebruik van embedded muziekvideo’s. Indien de lezer niet precies weet wat embedden inhoudt, verwijs ik u naar de uitleg van Youtube.

 

Terecht, vindt Prof. mr. Visser. In zijn recente bijdrage aan het tijdschrift Mediaforum (2010-1, p. 12 – 16) geeft hij een uitgebreide analyse van de vraag of Buma überhaupt royalty’s mag innen op het gebruik van embedded content. In zijn slotconclusie legt Visser uit dat het embedden van een auteursrechtelijk beschermd werk, dat met toestemming online is geplaatst en door een particulier zonder winstoogmerk op zijn website wordt geplaatst (en enkele andere criteria) niet als een openbaarmaking ex art. 12 Auteurswet of een onrechtmatige daad gekwalificeerd kan worden. Volgens Visser kan Buma in dergelijke gevallen geen royalty’s heffen.

 

Dit is een opmerkelijke conclusie. De Auteurswet maakt immers geen verschil tussen een commerciële en een niet-commerciële openbaarmaking. Hieronder bespreek ik kort de redenering van Prof. Visser.

 

De vraag of embedden een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking is, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn, moet aan het Hof van Justitie EG voorgelegd worden. Het is immers verdedigbaar dat embedden kan worden vergeleken met hyperlinken, dat in beginsel niet een inbreuk maakt op auteursrechten (zie ook de redenering in de Duitse Paperboy-zaak). Volgens Visser is het echter ook mogelijk om een functionele benadering van het openbaarmakingsbegrip te hanteren, waarbij rekening wordt gehouden met de totaalindruk van een website. Indien hier content van een ander in een website embedded is, kan de indruk ontstaan dat de aanbieder van de link ook de aanbieder van de embedded informatie zelf is. Een functionele benadering van dit begrip is echter, volgens mij, een volledig nieuwe benadering van het openbaarmaken. In zijn boek vond ik ook geen referenties aan een functionele benadering van openbaarmaken.

 

Indien embedden niet als een openbaarmaking gekwalificeerd wordt stelt Visser de vraag of embedden niet als een secundaire openbaarmaking te beschouwen is. De vraag is dan of een nieuw publiek wordt bereikt. Dit is immers lastig om vast te stellen: is het publiek alle mensen die op internet filmpjes zoeken en kijken, of wordt een nieuw publiek bediend dat zonder de embed-functie geen kennis had genomen van de betreffende informatie? Het secundair openbaarmaken is echter een term die is bedacht voor de satelliet- en kabeltransmissie van televisieprogramma’s. Het afgelopen decennium werd steeds betwist of het zuiver is dit begrip van toepassing te verklaren op het world wide web. Weer een zaak voor de rechters van het HvJ-EG!

 

Het moge duidelijk zijn dat de juridische kwalificatie van embedden geenszins duidelijk is. Volgens mij is een zuivere interpretatie van het auteursrecht – zonder dat er geknutseld wordt met begrippen als ‘functionele benadering’ en ‘secundair openbaarmaken’ – dat embedden niet als een auteursrechtelijke openbaarmaking kan worden gekwalificeerd.

 

Het verschil dat Visser tracht te maken tussen commercieel en niet-commercieel embedden wordt in de laatste deel van zijn artikel duidelijk. Te kwader trouw handelende partijen die de embed- en linkfuncties van het world wide web gebruiken moeten volgens de schrijver worden aangepakt op basis van een onrechtmatige daad. Dat dit moeilijk is op grond van het begrip ‘openbaarmaking’ geeft Visser zelf toe, alhoewel hij wel een kleine knipoog aan de wetgever geeft door te stellen dat zijn (zoals Engelfriet het zo mooi stelt:) broodmeester BREIN dan wel meer handhavingsmogelijkheden zou krijgen. Zijn deze nodig om de verouderde businessmodellen van de entertainmentindustrie te redden? Discussieer mee op het IE Symposium in Zeist! (zie ‘Debat 2’ van die middag)

BRON: Mediaforum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Jan Plasman zaterdag 30 januari 2010 10:32

Waarom is "een zuivere interpretatie van het auteursrecht – zonder dat er geknutseld wordt met begrippen als ‘functionele benadering’ en ‘secundair openbaarmaken’ – dat embedden niet als een auteursrechtelijke openbaarmaking kan worden gekwalificeerd". Je geeft hier geen enkel argument voor. Maak de redenering eens af. Waarom is geen sprake van een nieuw publiek?

JIMMIELopez19 maandag 19 september 2011 00:52

People deserve very good life time and credit loans or just secured loan would make it better. Because freedom depends on money state.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.