NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Digitale Agenda: Verslag over bescherming kritieke informatiepunten
 • GEPLAATST OP: 1 april 2011
 • GEPLAATST DOOR: Wouter Dammers
 • GEPLAATST IN:
 • GOOGLE+: Wouter Dammers

Digitale Agenda: Verslag over bescherming kritieke informatiepunten

De Europese Commissie heeft een verslag opgesteld over de vooruitgang bij de uitvoering van haar EU-wijd actieplan van 2009. Ze prijst de inspanningen die de lidstaten hebben geleverd om kritieke informatie-infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen en verstoringen van de cyberruimte. Wel blijkt dat verdere actie op dit gebied nodig is, met name om tegen 2012 een efficiënt netwerk van computercalamiteitenteams (Computer Emergency Response Teams – CERT's) uit te bouwen. Dit is van belang om het vertrouwen in de online wereld nog beter te stimuleren: "Europeanen moeten toegang hebben tot veilige, veerkrachtige en sterke onlinenetwerken en –diensten, en zij verwachten dat ook. In de voorbije twee jaar hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar wij moeten onze inspanningen opvoeren, binnen de EU en mondiaal, om het hoofd te bieden aan immer veranderende cyberbedreigingen.", aldus Neelie Kroes, Eurocommissaris Digitale Agenda.

De belangrijkste bevindingen van het verslag zijn:

 • Het merendeel van de lidstaten hebben nu een nationaal/gouvernementeel computercalamiteitenteam (CERT) opgericht.
 • De samenwerking onder de lidstaten is aan het verbeteren dankzij regelmatige uitwisseling over goede beheerspraktijken via het Europees forum van lidstaten, dat in 2009 is opgericht.
 • De lancering van het Europees publiek-privaat partnerschap voor veerkracht (EP3R) is belangrijk gebleken om de particuliere sector te betrekken bij het verbeteren van de veiligheid in onze digitale omgeving en bij de verdere ontwikkeling van een stevige informatiemaatschappij in Europa.

Ter verbetering van de internationale samenwerking op dit gebiedt, roept de Commissie de Europese lidstaten, alsmede de particuliere sector, op om:

 • Tegen 2012 CERT's op te richten in de overblijvende lidstaten en voor de EU-instellingen,
 • Tegen 2012 een Europees cyberrampenplan op te stellen, dat gebaseerd zal zijn op nationale cyberrampenplannen;
 • Regelmatig oefeningen te houden, zowel op nationaal vlak (slechts 12 lidstaten hebben dat tot nu toe gedaan) als pan-Europees, zoals de Cyber Europe-oefening van 2010;
 • Wereldwijd overeengekomen beginselen voor stabiliteit en veerkracht van het internet te promoten;
 • Strategische partnerschappen op dit gebied aan te gaan met belangrijke niet-EU-landen (met name de VS) en het overleg in internationale fora zoals de G8 te promoten; en
 • Na te gaan welke strategieën van goed beheer kunnen dienen voor opkomende technologieën met een mondiale impact, zoals cloud computing.

 

Lees hier het persbericht, inclusief verwijzingen naar de relevante documenten.

 

BRON: ec.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.