NL EN

DigiD of Digi-D?

Een reclamebureau in Waalwijk heeft gisteren de website www.zuinigopuwdigid.nl in het leven geroepen. De website waarschuwt burgers dat zij voorzichtig dienen om te gaan met hun DigiD en de bijbehorende (inlog)gegevens. Maar waarom houdt een reclamebureau uit Waalwijk zich hiermee bezig? Dit reclamebureau handelt onder de naam Digi-D. Door de verwarring met DigiD krijgen zij dagelijks per mail of via het contactformulier op hun website de DigiD inloggegevens en wachtwoorden van burgers toegestuurd. Ook bellen burgers regelmatig naar het reclamebureau, terwijl ze vragen hebben over of voor DigiD, het digitaal authenticatiesysteem van de overheid.

Dit probleem is begonnen sinds de invoering van DigiD in 2005. Het reclamebureau bestaat sinds 2003. Digi-D heeft sinds de oprichting van DigiD de overheid er regelmatig op gewezen dat er verwarring ontstaat door de gelijkenis in naam van het reclamebureau en de authenticatiedienst en dat er vertrouwelijke informatie van burgers naar de verkeerde ontvanger gestuurd worden. Geregeld is getracht om een oplossing te vinden voor het probleem.

Begin 2010 is geprobeerd een regeling te treffen die voorzag in het wijzigen van de handelsnaam van Digi-D. Echter de vergoedingsvoorstellen voor de handelsnaamwijziging van Logius (€100.000,-) en Digi-D (1,4 miljoen Euro) bleek te veel uit elkaar te liggen om tot een oplossing te kunnen komen, zo volgt uit de brief van minister Donner van 17 oktober 2011. Op 21 juli 2010 heeft Digi-D Logius gedagvaard. Echter is er geen sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Digi-D, noch handelt Logius onrechtmatig jegens Digi-D, waardoor Digi-D door de voorzieningenrechter in het ongelijk gesteld werd. Het probleem blijft dus voortbestaan en Digi-D treedt hierdoor, naar eigen zeggen, al 7 jaar op als ‘helpdesk’ voor de overheid.

De verwarring van de burger tussen het authenticatiesysteem DigiD en het reclamebureau Digi-D ontstaat echter niet alleen door de vergelijkbare naam. Op de website www.zuinigopuwdigid.nl is een lange lijst met gemeenten en overheidspublicaties te zien waarbij de overheidsinstanties zelf de naam van het authenticatiesysteem verkeer spellen (namelijk Digi-D, in de plaats van DigiD) of naar de verkeerde website doorlinken. Zelfs in vonnissen gaat het af en toe nog wel eens mis.

De verantwoordelijke organisatie voor DigiD, Logius, hanteert een checklist waarmee een overheidsinstantie die aansluiten op de voorziening DigiD kan controleren of de naam DigiD correct wordt gespeld in de documenten en op de website. Daarnaast controleert Logius actief of de aansluitende overheidsinstanties de voorschriften naleeft. Indien het toch mis gaat neemt Logius direct contact op met de betreffende instantie. Ook kunnen gemeenten bij twijfel een hertest aanvragen. Volgens minister Donner is dit voldoende actie van Logius om de verwarring en het onjuist verzenden van de DigiDgegevens te voorkomen. Digi-D stelt daarentegen dat zij, ondanks deze maatregelen, inmiddels meer dan 10.000 DigiD gegevens van burgers heeft ontvangen.

Nu probeert het reclamebureau door middel van de website www.zuinigopuwdigid.nl en de aandacht van de media een einde te maken aan het overlast voor zowel de burger als voor henzelf. Gelukkig hebben de echtlieden die het reclamebureau runnen geen kwade intenties met de gegevens.

BRON: webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.