NL EN

De week van... Evelien Udo

Evelien Udo (33) is na haar rechtenstudie aan de slag gegaan als merkenadviseur bij verschillende merkenbureaus. Deze week lanceerde zij, samen met haar voormalige collega Marleen Splinter (41), het nieuwe merkenbureau RISE.

RISE adviseert bedrijven over de nationale en internationale bescherming van merken, handelsnamen, auteursrechten en design. Zij staan voor een nieuwe werkwijze, die inspeelt op de nieuwe economie en de vraag uit de markt: Transparantie, een flexibel dienstenpakket en passende tarieven.

HOE GAAT HET?

Geweldig! Het nadenken en overleggen over de visie en missie van RISE en het ontwikkelen van een website en huisstijl geven me veel positieve energie. Ik vind het inspirerend om de dingen op een andere manier te kunnen doen: niet in het keurslijf van een groot kantoor, maar bouwen vanuit de wensen en behoeften van de klant. Marleen en ik vormen een sterk team. Wij vullen elkaar heel goed aan. We verdiepen ons graag in de klant om erachter te komen wat zijn of haar wensen en doelen zijn.


Wij hebben de laatste jaren gemerkt dat het geloof in de gevestigde orde is afgenomen. Klanten betalen niet meer zomaar voor een merkdepot dat ze ook zelf kunnen verrichten. Ons primaire doel is het geven van constructieve en houdbare adviezen aan de klant. Een merk is tegenwoordig de meest kostbare ‘asset’ van een onderneming. Je moet dan denken aan een gemiddelde van 80% van het bedrijfskapitaal. Het valt me op dat ondernemingen zich daar niet goed van bewust zijn. Zij hebben hun merken niet of nauwelijks beschermd.


DRUKKE WEEK?

Deze week staat onze website www.risemerken.nl online en zijn we officieel ‘in business’. We staan te popelen om te horen wat de klanten van onze visie en website vinden. Naast het oppakken van een aantal lopende dossiers, staan er twee afspraken met potentiële klanten op het programma. Daarnaast gaan we met veel energie de markt bestormen; op zoek naar nieuwe klanten en mogelijkheden. 

ZIJN ER NOG JURIDISCHE HOBBELS?

Wij zijn nog geen juridische problemen tegengekomen. Onze dienstverlening richt zich juist op het voorkomen van juridische hobbels bij klanten, door in een vroeg stadium risico’s in te schatten en advies te geven over het beperken daarvan. Mochten er toch conflicten komen, dan proberen wij deze in eerste instantie te schikken. In sommige gevallen komt daar ook een advocaat aan te pas.

WAT HOOP JE VRIJDAG BEREIKT TE HEBBEN?

Vrijdag willen we zicht hebben op vijf nieuwe, inspirerende, klanten.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.