NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De TMC-componenten van het regeerakkoord

De TMC-componenten van het regeerakkoord

Na een rappe kabinetsformatieperiode lanceerden Mark Rutte en Diederik Samsom gister het regeerakkoord “Bruggen Slaan”. Mijn kantoorgenoot Machteld Robichon schreef vanmorgen al over de legalisering en regulering van online kansspelen die is neergelegd in het regeerakkoord. Maar wat bevat het regeerakkoord nog meer ten aanzien van TMC – technologie, media en communicatie?

Op het gebied van veiligheid en justitie zal het kabinet Rutte II – afgezien van de regulering van online kansspelen – de volgende stappen nemen:

- Het auteursrecht wordt gemoderniseerd. Er moet recht worden gedaan aan de bescherming van creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen.
- De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen.
- Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is de bescherming van persoonsgegevens het uitgangspunt. Daarbij moet standaard een zogenaamd privacy impact assessment (PIA) worden gedaan. Inbreuken door de overheid moeten zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd.
- Het verdrag ter bestrijding van namaak (ACTA) krijgt in de huidige vorm geen steun.
- Bij nieuwe wetgeving wordt netneutraliteit strikt gehandhaafd.

Een mooie lijst met actiepunten, waar ik me zeker in kan vinden. De bescherming en handhaving van persoonsgegevens, het vereiste dat inbreuken door de overheid op de privacy van burgers moeten voorzien zijn van een horizon- en evaluatie¬bepaling, en een effectieve handhaving van netneutraliteit zijn allemaal belangrijke punten die kunnen bijdragen aan een betere bescherming van de privacy en vrijheid online.

Dat in het regeerakkoord nog eens bevestigd wordt dat het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA er niet komt, is – zoals wij al veel vaker schreven (bijvoorbeeld hier) – zeer terecht. Een groot aantal bepalingen in dat verdrag is immers dusdanig vaag geformuleerd, dat zij ruimte bieden voor zeer verstrekkende handhavingsmaatregelen, waaronder een three strikes regime, waarbij herhaaldelijke inbreukmakers van het internet kunnen worden uitgesloten.

Ook de voorgestelde modernisering van het auteursrecht juich ik van harte toe. Helaas laat het regeerakkoord in het midden hoe die modernisering moet worden vormgegeven. De praktijk zal dat moeten aanwijzen. Te hopen is in ieder geval dat gezocht wordt naar modellen die recht doen aan alle betrokkenen. Innovatieve (online) diensten moeten een kans krijgen, burgers moeten niet onnodig gecriminaliseerd worden, de informatievrijheid moet niet onnodig beperkt worden, en auteurs moeten het geld verdienen waar zij recht op hebben. Een grondige herbezinningen van het huidige stelsel van verbodsrechten – bijvoorbeeld door te kijken naar de mogelijkheid van vergoedingsrechten, en systemen van collectieve licenties – lijkt mij daarvoor de aangewezen manier, in plaats van hardnekkig vast te houden aan steeds strenger wordende auteursrechthandhaving.

BRON: Regeerakkoord


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.